1. Beleid met betrekking tot systeemstoringen.

Succesvolle transacties zijn onze eerste prioriteit. Af en toe treden er echter technische problemen op, waardoor bieders niet effectief naar objecten op titel kunnen zoeken. Voor dergelijke gevallen is het Beleid voor systeemstoringen opgesteld als compensatie voor het ongemak.

1.1. Storing van één uur of langer waardoor niet op titel kan worden gezocht.

a) Webshop-Plaza betaalt automatisch alle kosten terug voor adverteerders die hierdoor mogelijk schade hebben geleden.
b) De volgende adverteerders komen in aanmerking voor creditering; elke ontwikkeling van het reageren op de advertentie die tijdens de storing zou zijn afgelopen.
c) Advertentieplaatsing worden niet verlengd (dit gebeurt wel bij storingen van twee uur of langer).

1.2. Volledige storing van één tot twee uur.

a) Webshop-Plaza betaalt automatisch alle kosten terug voor adverteerders die hierdoor mogelijk schade hebben geleden.
b) De volgende adverteerders komen in aanmerking voor creditering; elke ontwikkeling van het reageren op de advertentie die tijdens de storing zou zijn afgelopen; elke advertentieplaatsing die in het uur volgend op het einde van de storing zou zijn afgelopen. Het gaat hierbij om storingen in de functie advertentie plaatsen.

1.3. Volledige storing van twee uur of langer.

a) Webshop-Plaza verlengt de advertenties automatisch met 24 uur.
b) Webshop-Plaza betaalt automatisch alle kosten terug voor advertenties die hierdoor mogelijk schade hebben geleden.
c) De volgende adverteerders komen in aanmerking voor verlenging en creditering; elke advertentieplaatsing die tijdens de storing zou zijn afgelopen; elke advertentieplaatsing die in het uur volgend op het einde van de storing zou zijn afgelopen. Het gaat hierbij om storingen in de functie advertentie plaatsen.

1.4. Wat beschouwt Webshop-Plaza als een volledige storing.

Van een volledige storing is sprake als niemand kan reageren (in het bijzonder als de objectpagina’s niet toegankelijk, niet beschikbaar is) doordat er een onvoorziene systeemstoring is opgetreden. Webshop-Plaza bepaalt geheel naar eigen inzicht of twee storingen die zeer kort na elkaar optreden als één volledige storing worden beschouwd, als het om het verlengen van aanbiedingen gaat.

Aanbiedingen die vóór een storing eindigen worden niet verlengd.

1.5.Wat beschouwt Webshop-Plaza als een storing waarbij niet op titel kan worden gezocht.

Van een dergelijke storing is sprake als objecten niet toegankelijk zijn via een zoekopdracht op titel, doordat er een onvoorziene systeemstoring is opgetreden.

1.6. Tijdens een storing.

Tijdens een storing zal het laatste nieuws over deze storing op de desbetreffende homepage van de Site worden gepubliceerd. Daar vindt u meer informatie over de storing en een eventuele verlenging van aanbiedingen.

1.7. Wanneer worden advertentieplaatsingen verlengd.

Na een storing van twee uur of langer verlengd Webshop-Plaza de eindtijden van alle betreffende aanbiedingen met 24 uur. Op het moment dat we bezig zijn de eindtijden van deze aanbiedingen opnieuw in te stellen, kan er niet worden gereageerd. Nadat de eindtijden van de advertentieplaatsingen opnieuw zijn ingesteld, werkt Webshop-Plaza de zoek- en aanbiedingsindexen bij. Pas nadat dit is uitgevoerd, zijn de betreffende aanbiedingen weer beschikbaar via de functies Zoeken of de objectpagina’s. Het her-indexeren kan een paar uur in beslag nemen.

1.8. Uw geplaatste advertentie(s) beëindigen.

Webshop-Plaza biedt het Beleid met betrekking tot systeemstoringen voor bij wijze van service. Maar u kunt natuurlijk ook tevreden zijn met het advertentieverloop voor dat de advertentietijd afloopt. Als dat het geval is, kunt u uw advertentie op ieder gewenst moment beëindigen.

1.9. Gepland onderhoud.

Af en toe schakelt Webshop-Plaza het systeem uit voor bijvoorbeeld periodiek onderhoud. Deze geplande tijd valt niet onder dit beleid. Advertentieplaatsingen die tijdens gepland onderhoud aflopen of op een andere manier negatief worden beïnvloed worden niet verlengd. Er zullen ook geen crediteringen worden gedaan.

 1. Beleid Verboden en beperkte objecten.

Voordat u uw object aanbiedt, controleert u of het is toegestaan op Webshop-Plaza en of er specifieke regels en voorwaarden voor deze aanbieding gelden. Bekijk de lijst hieronder voor informatie over het beleid. Verkopers moeten ook zorgen dat de verkoop van hun object aan alle wetten voldoet.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen u ondernomen worden, zoals beperking van uw koop- en verkoopprivileges en schorsing van uw account.

2.1. De Regels.
2.2. Verboden objecten.
2.3. Beperkte objecten.
2.4. Mogelijk inbreuk op rechten makende objecten.
2.5. Aanbieding zonder object.

2.6. Beleidsovertredingen melden.

2.1. De Regels.

Hieronder volgen enkele basispunten waarmee u rekening moet houden wanneer u uw objecten op een van onze Sites aanbiedt:

Onze regels zijn vaak gebaseerd op nationale en lokale wetten. Soms zijn ze echter ook gebaseerd op ons eigen goeddunken, met name bij gevaarlijke of gevoelige objecten. Zie bijvoorbeeld de omschrijving aanstootgevend materiaal.

Het is verboden om objecten die haat, geweld of onverdraagzaamheid op grond van etnische afkomst propageren op één van onze Sites aan te bieden.

De Gemeenschap van Webshop-Plaza is een gedifferentieerde, internationale groep gebruikers met verschillende achtergronden en overtuigingen. U kunt zich dan ook voorstellen dat het aanbieden van sommige objecten op één van onze Sites aanstootgevend kan zijn voor ten minste sommige van onze gebruikers ergens ter wereld.

Eén van de sterkste kanten van Webshop-Plaza is de diversiteit van de leden en de objecten waarin wordt gehandeld, en Webshop-Plaza is van mening dat het belangrijk is om die diversiteit te respecteren en ervan te leren. Daarom mag u op Webshop-Plaza normaal gesproken vrijwel alle objecten en wat hiermee verband houdt aanbieden, zelfs objecten die de meesten van ons aanstootgevend kunnen vinden.

Van leden van een Gemeenschap mag echter ook worden verwacht dat ze elkaar als mens respecteren. Aanbiedingen waarin haat, geweld of onverdraagzaamheid op grond van etnische afkomst wordt gepropageerd, horen in een echte Gemeenschap niet thuis. We zijn hier allemaal om te handelen en willen het daarbij gezellig houden. Webshop Plaza wenst zeker geen platform te worden voor zij die haat jegens de medemens propageren. Bovendien is Webshop Plaza nu een Europese Gemeenschap en veel van onze gebruikers wonen in landen waar het bezit of de verkoop van objecten die worden geassocieerd met haatorganisaties strafbaar.

Webshop-Plaza houdt altijd zorgvuldig het belang van haar Gemeenschap voor ogen bij het beoordelen of bepaalde objecten al dan kunnen worden opgenomen. Daarom zal Webshop-Plaza naar eigen inzicht aanbiedingen of objecten weigeren die haat, geweld of onverdraagzaamheid op grond van etnische afkomst propageren of daartoe oproepen, of objecten die organisaties met een dergelijke filosofie (zoals de Ku Klux Klan (KKK), nazi’s en neo-nazi’s) bevorderen. Zo zal Webshop-Plaza gewoonlijk objecten verwijderen die het merkteken van dergelijke organisaties dragen, zoals relikwieën van de KKK of nazi-helmen, zowel zichtbaar als bedekt.

Op grond van dit beleid kan Webshop-Plaza naar eigen inzicht objecten verwijderen als een object of beschrijving een grafische weergave van geweld of slachtoffers van geweld bevat en geen aantoonbare sociale, artistieke of politieke waarde heeft. Zo zal Webshop-Plaza waarschijnlijk de verkoop van gedetailleerde foto’s van een plaats-delict of foto’s uit een mortuarium verbieden. Webshop-Plaza kan ook naar eigen oordeel en uit respect voor de familie van overleden of vermoorde slachtoffers aanbiedingen van objecten verwijderen die in nauw verband kunnen worden gebracht met beruchte personen die in de afgelopen 100 jaar zijn omgekomen of een moord hebben gepleegd. Denk hierbij aan persoonlijke bezittingen, auto’s of kleding van de hand van dergelijke misdadigers of aan nieuwe artikelen waarop de naam of beeltenis van de misdadiger te zien is.

Verder zal Webshop-Plaza elke aanbieding verwijderen en de betrokken gebruikers schorsen als blijkt dat iemand die is veroordeeld voor een geweldsmisdrijf probeert om via Webshop-Plaza (rechtstreeks of via een ander) financieel voordeel te behalen uit zijn of haar criminele reputatie.

Webshop-Plaza zal aanbiedingen die door haar gebruikers onder de aandacht zijn gebracht beoordelen en de totale aanbieding bekijken om te bepalen of met die aanbieding de regels worden overtreden.

Enkele voorbeelden van objecten die gewoonlijk worden verwijderd:
a)
Objecten die het symbool dragen van de nazi’s, de SS of de Ku Klux Klan, inclusief authentieke Duitse memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog die van dergelijke merktekens zijn voorzien;
b) Objecten gerelateerd aan de genocide van het Joodse volk en andere volkeren;
c) Foto’s van een plaats delict;
d) Foto’s die in een mortuarium zijn genomen.

Enkele voorbeelden van voorwerpen die gewoonlijk mogen worden aangeboden:

a) Originele Duitse objecten uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn;
b) Memorabilia van de Tweede Wereldoorlog die niet zijn voorzien van merktekens van de nazi’s of de SS;
c) Historische objecten waar de Tweede Wereldoorlog of over nazi-Duitsland, zelfs als op het object een nazisymbool is afgebeeld;
d) Objecten van historisch belang die te maken hebben met gewelddadigheden tegen bekende personen.

2.1.1.Objecten die te maken hebben met natuurrampen of menselijke tragedies.

Het is op Webshop-Plaza niet toegestaan objecten te plaatsen die deze rampen grafisch weergeven, verheerlijken of proberen te profiteren van menselijke tragedies of lijden, als deze objecten geen duidelijke sociale, artistieke of politieke waarde hebben. Dit is inclusief objecten die niet geschikt geacht worden of ongevoelig zijn tegenover slachtoffers en nabestaanden van natuurrampen of menselijke tragedies.

Uitzondering: Objecten met betrekking tot een natuurramp of menselijke tragedie die een duidelijke sociale, artistieke waarde vertegenwoordigen zijn over het algemeen toegestaan op Webshop-Plaza. Dit kunnen bijvoorbeeld ongelukken met race-, auto’s, boten, motoren en/of vliegtuigen, of documentaires zijn.

Zorg dat u ons beleid doorleest voordat u objecten aanbiedt. Volg onze richtlijnen en bekijk onze voorbeelden, zodat u van tevoren weet wat u wel en niet kunt verkopen op Webshop-Plaza (dit is geen volledige lijst met voorbeelden).

Voor internationale transacties zie hieronder de richtlijnen. Hoewel sommige objecten wettelijk verkocht kunnen worden in u eigen land, is dit misschien niet het geval in andere landen.

2.1.2. Objecten binnen de Europese Unie importeren en exporteren.

Als u objecten importeert of exporteert nadat u deze via Webshop-Plaza heeft gekocht of verkocht, dient u er zelf voor te zorgen dat de import of export daarvan voldoet aan de betreffende nationale wetgeving van het land van export en het land van import. Deze wetgeving is vaak ingewikkeld en de problemen kunnen variëren, afhankelijk van het betreffende object en de landen waarin de koper en verkoper wonen.

In het algemeen kunnen de meeste objecten vrij worden geëxporteerd en geïmporteerd binnen de Europese Unie te weten in: Koninkrijk België, Republiek Bulgarije, Republiek Cyprus, Koninkrijk Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Republiek Estland, Republiek Finland, Franse Republiek, Helleense Republiek (Griekenland), Hongarije, Ierland, Italiaanse Republiek, Republiek Letland, Republiek Litouwen, Groothertogdom Luxemburg, Republiek Malta, Koninkrijk der Nederlanden, Republiek Oostenrijk, Republiek Polen, Portugese Republiek, Roemenië, Republiek Slovenië, Slowaakse Republiek, Koninkrijk Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië, Noord Ierland en Zweden.

U moet echter altijd nagaan welke lokale wetten gelden voor elk specifiek object dat u wilt exporteren of importeren. In sommige landen wordt bijvoorbeeld de export van bepaalde culturele en antieke voorwerpen beperkt als deze worden beschouwd als onderdeel van het nationaal erfgoed. In veel landen gelden beperkingen voor bijvoorbeeld gevaarlijke materialen. Als u objecten wilt exporteren of importeren, kunt u het beste nagaan welke lokale wetgeving van toepassing is.

Hieronder volgen vier redenen om de betreffende wetgeving te raadplegen voordat u objecten importeert:

1) De douane kan het object aan de grens onderscheppen en in beslag nemen, waarna u een boete kunt krijgen of op een andere manier aansprakelijk kunt worden gesteld vanwege de inbeslagname.

2) U kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld door de eigenaren van handelsmerken, copyright of andere rechten die eventueel van toepassing zijn.

3) U kunt op een andere manier burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, afhankelijk van het betreffende soort object.

4) U aanbieding kan vroegtijdig door Webshop-Plaza worden beëindigd en/of u account kan worden geschorst.

2.1.3. Soorten objecten waarvoor mogelijk importbeperkingen gelden.

Objecten met copyright.

De eigenaren van copyright kunnen beschikken over wettelijke middelen om te voorkomen dat objecten worden geïmporteerd die zijn bedoeld voor distributie in een ander land. Als u dergelijke producten zonder schriftelijke toestemming importeert in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, overtreed u mogelijk de wetgeving. Dit kan ook van toepassing zijn als het object een officiële kopie is die in het andere land mag worden gedistribueerd.

Objecten met een merknaam.

De eigenaren van een merknaam voor merkartikelen kunnen beschikken over wettelijke middelen om te voorkomen dat objecten worden geïmporteerd die zijn bedoeld voor distributie in een ander land. Als u dergelijke objecten zonder schriftelijke toestemming importeert, begaat u mogelijk een overtreding. Dit kan ook van toepassing zijn als het object een officiële kopie is die in het andere land mag worden gedistribueerd.

Objecten met een patent.

De eigenaren van een patent kunnen beschikken over wettelijke middelen om te voorkomen dat objecten met hun gepatenteerde technologie worden geïmporteerd. Als u dergelijke objecten zonder schriftelijke toestemming importeert, begaat u mogelijk een overtreding. Dit kan ook van toepassing zijn als het object een officiële kopie is die in het andere land mag worden gedistribueerd.

U kunt het beste zorgvuldig zoeken naar informatie over de import van objecten op de websites van de overheid of in andere bronnen, en zo nodig een deskundige op dit gebied om advies vragen voordat u een transactie voltooit.

In de lijst met verboden en beperkte objecten hieronder staan objecten die onder bepaalde omstandigheden verkocht kunnen worden, en objecten die helemaal niet aangeboden mogen worden.

2.2. Verboden objecten.

Welke objecten mogen wel en niet worden aangeboden. De beperkingen van Webshop-Plaza zijn vaak gebaseerd op Europese en Nationale wetten, waaronder wetten betreffende copyright of handelsmerken. Op Webshop-Plaza is het aanbieden van bepaalde controversiële of gevoelige objecten echter vaak verboden, ook al is het wettelijk toegestaan. Het is een goed idee om het beleid voor verboden en beperkte objecten door te nemen voordat u een object aanbiedt. Zo kunt u bepalen of u een object wel of niet op Webshop-Plaza mag verkopen.

De volgende objecten mogen niet op Webshop-Plaza worden aangeboden:

2.2.1. Aanstootgevend materiaal.

2.2.2. Gereedschap voor het openen van sloten.

Het is verboden lopers en dergelijke apparatuur op Webshop-Plaza aan te bieden. Webshop-Plaza verbiedt het aanbieden op haar websites van lopers en andere apparatuur bedoeld om sloten te openen zonder passende sleutel. Ook apparatuur geschikt om sleutels te kopiëren is verboden. Evenmin toegelaten is digitale apparatuur (decoders) waarmee digitale sloten kunnen worden geopend.

2.2.3. Gestolen waar.

Het is uiteraard ten strengste verboden gestolen goederen op Webshop-Plaza aan te bieden. Webshop-Plaza werkt nauw samen met de politie bij de opsporing van gestolen objecten aangeboden op haar websites en verleent al haar medewerking om ervoor te zorgen dat de schuldigen worden gestraft. Wanneer u een object op Webshop-Plaza ziet waarvan u vermoedt dat het gestolen is, kunt u het beste onmiddellijk contact opnemen met de politie. Wij zullen graag op verzoek van de bevoegde autoriteiten informatie overleggen betreffende de aanbieding van het object in kwestie, voor zover de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens ons dit toestaat. Laat de behandelende agent weten dat Webshop-Plaza graag haar medewerking aan het onderzoek verleent en vraagt u hem/haar contact op te laten nemen met Webshop-Plaza en een e-mail te laten verzenden naar: klantenservice@GianniDonCarlo.com.

Wanneer u vermoedt dat uw tekst, foto’s of HTML is gebruikt door een andere gebruiker zonder uw toestemming meld u dit door een e-mail te verzenden naar: WSPcopyright@GianniDonCarlo.com.

Wanneer u vermoedt dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele-eigendomsrechten, meld u dit door een e-mail te verzenden naar: WSPcopyright@GianniDonCarlo.com.

2.2.4. Gevaarlijke, beperkte en bederfelijke objecten.

Volgens Nederlandse en Europese wetten is het verboden om bepaalde gevaarlijke stoffen vrij te verhandelen. Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vind u meer informatie over de geldende wetgeving. Gevaarlijke goederen (zoals explosieve, radioactief materiaal, brandbare gassen, vloeistoffen en vaste stoffen, en giftige stoffen in o.a. vrachtauto tankopleggers) kunnen tijdens het transport een gevaar voor de gezondheid, veiligheid en omgeving vormen. Veel gevaarlijke goederen mogen niet per post of koerierdienst worden verzonden. Dergelijke objecten zijn niet toegestaan op Webshop Plaza. Bekijk de voorbeelden en gedeelten met aanvullende informatie hieronder voor meer informatie over specifieke limieten en uitzonderingen voor dit beleid. Een aantal gevaarlijke materialen mogen volgens de wet onder bepaalde voorwaarden worden vervoerd als ze goed zijn verpakt en een duidelijk etiket hebben. Zulke objecten zijn wel op Webshop Plaza toegestaan, mits in de aanbieding duidelijk wordt aangegeven dat het om gevaarlijk materiaal gaat en in de beschrijving wordt aangegeven dat de verzendmethode in overeenstemming met de wet is.

Als u dit beleid overtreedt, kan de desbetreffende Site onder andere de volgende maatregelen treffen:

a) U aanbieding wordt beëindigd.
b) U accountprivileges worden beperkt.
c) U account wordt geschorst.
d) U krijgt de Webshop-Plaza-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

2.2.5. Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid.

Het is verboden om legitimatiebewijzen, licenties van de overheid en objecten die te maken hebben met transportveiligheid op Webshop-Plaza aan te bieden.

De volgende objecten mogen niet op Webshop-Plaza worden aangeboden:

a) Objecten waarvan wordt aangegeven dat het officiële legitimatiebewijzen en licenties van de overheid zijn, of objecten die hierop lijken, zoals uittreksels uit het geboorteregister, rijbewijzen of paspoorten.
b) Geldige kentekenplaten van voertuigen of platen waarvan wordt aangegeven dat ze op een dergelijke geldige kentekenplaat lijken. Kentekenplaten van voertuigen als verzamelobject, dat wil zeggen kentekenplaten die zijn verlopen of die niet meer op een voertuig mogen worden gebruikt, mogen wel worden aangeboden. Elk object dat in eerste instantie is bedoeld voor het wijzigen van legitimatiebewijzen, licenties en kentekenplaten.
c) Vervalste legitimatiebewijzen of andere objecten die zijn ontworpen voor het produceren van zulke papieren.
d) Elk kledingstuk of legitimatiebewijs dat te maken heeft met beveiliging of beroep in de transportsector of hieraan gerelateerde sector(en), inclusief maar niet beperkt tot artikelen van commerciële luchtvaartmaatschappijen zoals beroepskleding van piloten, cabinepersoneel, luchthavenpersoneel en trein- of metrobeambten. Tweedehands bedrijfskleding van personeel van commerciële vliegtuig-, trein- of metromaatschappijen zoals stropdassen, sjaals, jassen, en vergelijkbare objecten mogen worden verkocht zolang duidelijk in de objectbeschrijving staat dat het object minstens 10 jaar oud is, niet langer door de vliegtuigmaatschappij wordt gebruikt en niet lijkt op momenteel in gebruik zijnde kledingstukken van de maatschappij.
e) Officiële interne, niet-publieke documenten, handleidingen of ander materiaal dat verband houdt met vervoersbedrijven, inclusief interne handleidingen die door commerciële luchtvaartmaatschappijen uitgegeven zijn, of door exploitanten van metro’s, treinen en bussen.

2.2.6. Mailinglijsten en persoonlijke gegevens.

a) Het is verboden om bulk-e-mail of mailinglijsten die namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens bevatten op Webshop-Plaza aan te bieden.
b) Het is verboden om hulpmiddelen of software hoofdzakelijk ontworpen voor het versturen van ongevraagde commerciële e-mail (spam) op Webshop-Plaza aan te bieden.
c) Het is verboden om objecten die het sofi-nummer van derden bevatten op Webshop-Plaza aan te bieden. Ook is het verboden aanbiedingen te doen waarin persoonlijke gegevens van derden, zoals adressen en telefoonnummers, zijn opgenomen.
d) Het is verboden (software) databanken aan te bieden op Webshop-Plaza waarin persoonlijke gegevens van derden, zoals adressen en telefoonnummers, zijn opgenomen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens zijn van toepassing op de verwerking (bijvoorbeeld de openbaarmaking en het gebruik) van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, en e-mail-adres. Over het algemeen is de verwerking van dergelijke gegevens verboden, tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven voor verwerking.

Bezoek als een eerste stap in uw onderzoek op dit terrein de website van het College Bescherming Persoonsgegevens. Op deze site kunt u ook de WBP raadplegen. Bekijk ook de Europese Richtlijn.

2.2.7. Materiaal voor volwassenen.

Het is verboden om materiaal voor volwassenen of “seksueel georiënteerd” materiaal op WebshopPlaza aan te bieden.

Wat wordt als materiaal voor volwassenen of “seksueel georiënteerd” materiaal beschouwd?

Materiaal voor volwassenen of “seksueel georiënteerd” materiaal staat voor elk materiaal dat in feitelijke, gesimuleerde of expliciete vorm in een voornamelijk seksuele context menselijke geslachtsdelen afbeeldt of beschrijft, dan wel een afbeelding of beschrijving van iedere vorm van natuurlijke of onnatuurlijke seksuele Gemeenschap, iedere vorm van sadisme of masochisme, of elk ander erotisch onderwerp dat hierop direct betrekking heeft.

Materiaal dat feitelijk binnen deze definitie past zal niet als seksueel georiënteerd materiaal worden beschouwd als het slechts een klein en niet relevant deel uitmaakt van een catalogus, boek, tijdschrift of ander werk dat niet in de eerste plaats gewijd is aan seks.

2.2.8. Beleid voor het aanmoedigen van illegale activiteiten.

Webshop-Plaza verbiedt de verkoop van objecten of links naar objecten die aanzetten tot illegale activiteiten, zulke activiteiten promoten of bevorderen of anderen opdragen zich in te laten met zulke activiteiten.

Als u dit beleid overtreedt, kan Webshop Plaza onder andere de volgende maatregelen treffen:

a) De aanbieding wordt beëindigd.
b) Uw accountprivileges worden beperkt.
c) Uw account wordt geschorst.
d) U krijgt de Webshop-Plaza-kosten voor geannuleerde aanbiedingen niet terug.

2.2.9. Objecten die te maken hebben met de politie.

Het is verboden politiepenningen of uitrusting van de politie of andere wetshandhavers (zoals de marechaussee) aan te bieden op Webshop-Plaza, inclusief politiepenningen en uitrusting van wetshandhavende instanties van andere landen.

Webshop-Plaza heeft met wetshandhavende instanties in binnen- en buitenland gesproken over wat ze ervan zouden vinden wanneer dergelijke objecten op Webshop-Plaza zouden mogen worden aangeboden. Deze instanties toonden zich hierover zeer verontrust. Politiepenningen en andere uitrustingen kunnen immers door iemand worden gebruikt om zich voor te doen als een agent. In vele landen is trouwens het bezit van een politiepenning wanneer u niet bij de politie bent bij wet verboden.

De onderstaande lijst bevat voorbeelden van objecten die te maken hebben met de politie en dus niet mogen worden aangeboden op Webshop-Plaza:

a) Officiële, nog in gebruik zijnde (of tot voor kort in gebruik zijnde) uniformen;
b) Politiepenningen;
c) Penningen van de marechaussee;
d) Penningen van de militaire politie;
e) Penningen van organisaties zoals de brandweer;
f) Penningen van bedrijven gespecialiseerd in beveiliging;
g) Politiepenningen uit andere landen;
h) Identificatiedocumenten van de politie of andere organisaties;
i) Politie- en ME jacks, Brandweerpakken;
j) Politiesirenes en andere uitrusting van politie- of brandweerwagens;
k) Politie-, brandweer-, en beveiligingsauto’s;
l) Politie-, en brandweerboten.

Verschillende wetshandhavende instanties verbieden ook de commerciële reproductie van hun naam, zegel of logo. Kopieën of reproducties van politiepenningen (politie-), (brandweer-), (beveiligings-) auto’s zijn derhalve niet toegelaten op Webshop-Plaza. Dergelijke objecten kunnen een inbreuk vormen op de auteurs- en merkrechten van de organisatie die ze uitgeeft.

Mag ik dan nooit een politie-, brandweer-, of beveiligingsauto aanbieden op Webshop-Plaza?

Jawel, u mag een politie-, brandweer, of beveiligingsauto aanbieden wanneer:

a) De organisatie die de auto heeft uitgegeven schriftelijk toestemming heeft verleend voor de verkoop van dit object;
b) U een kopie van de brief waarin de toestemming werd gegeven op de site zet met daarbij de juiste contactgegevens (naam en telefoonnummer) van de organisatie in kwestie.

De volgende objecten die te maken hebben met de politie, brandweer of beveiliging mag u ook op Webshop-Plaza aanbieden:

a) Mini-auto’s;
b) Historische auto’s die niet lijken op moderne poitie- brandweer-, beveiligingsauto’s (bijvoorbeeld een auto uit de 19de eeuw), maar dan moet de beschrijving wel duidelijk maken dat de auto een historisch stuk is ofwel dat zij is uitgegeven door een organisatie die niet meer bestaat.;
c) Penningen die duidelijk niet officieel zijn.

2.2.10. Verboden services.

Verkopers mogen geen services op Webshop-Plaza aanbieden die illegaal of obsceen zijn of die in strijd zijn met de Gebruikersovereenkomst van Webshop-Plaza.

Als u dit beleid overtreedt, kan Webshop-Plaza onder andere de volgende maatregelen treffen:

a) Uw advertentie wordt geannuleerd.
b) U krijgt de Webshop-Plaza-kosten voor de advertentie niet terug.
c) Uw accountprivileges worden beperkt.
d) De account wordt geschorst.

2.3. Beperkte objecten.

De volgende objecten mogen alleen onder bepaalde omstandigheden op Webshop-Plaza worden aangeboden:

Het is verboden om objecten aan te bieden via catalogi waaruit kopers rechtstreeks objecten kunnen bestellen. Het is toegestaan om oude of verzamelobjecten, zoals objecten die niet langer worden geproduceerd, aan te bieden. Bovendien is de verkoop van URL’s die kopers de mogelijkheid bieden objecten te kopen buiten Webshop-Plaza om verboden.

De betreffende verkoper zal de catalogus gewoonlijk voor een lage prijs aanbieden en de verkoop van objecten die in de catalogus worden gevonden offline afronden en hiermee onze advertentiekosten omzeilen.

Als u dit beleid overtreedt, kan Webshop-Plaza onder andere de volgende maatregelen treffen:

a) Uw advertentie worden beëindigd.
b) U krijgt de Webshop-Plaza-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.
c) Uw accountprivileges worden beperkt.
d) Uw account wordt geschorst.
e) Er worden juridische stappen ondernomen.

2.4. Mogelijk inbreuk op rechten makende objecten.

De volgende objecten maken mogelijk inbreuk op objecten of handelsmerken:

2.4.1. Auteursrechten.

Hoe weet u of u iemands auteurs-, handelsmerk- of andere rechten schendt bij het opstellen van uw advertentie of andere inhoud? Lees hiervoor de onderstaande richtlijnen. Met deze lijst kunt u vaststellen of uw object of content inbreuk maakt op rechten (in strijd is met het auteurs- of merkenrecht) of verboden is. Omdat wij deze objecten en inhoud niet op de Site toelaten, kunt u ervoor aansprakelijk worden gesteld. Zo blijft Webshop-Plaza een veilige plaats om te handelen. Door het kopen of verkopen van deze objecten kunt u civiel en/of strafrechtelijk worden vervolgd. Uw advertentie kan voortijdig worden beëindigd en u kunt worden geschorst op Webshop-Plaza.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, betekent het feit dat iets op het Internet wordt gepubliceerd nog niet dat iedereen vrij daarover mag beschikken of het mag kopiëren. Makers van materiaal op het Internet hebben waarschijnlijk auteurs-, handelsmerk- of andere rechten op het door hen voortgebrachte werk. Door het kopiëren of wijzigen van web inhoud van anderen en mogelijk ook door ernaar te verwijzen met een link, kunt u in overtreding zijn en aansprakelijk worden gesteld.

Richtlijn: kopiëren is niet toegestaan.

Bij het voorbereiden van uw aanbieding of andere inhoud mag u in het algemeen geen ander materiaal (zoals tekst en foto’s) of handelsmerken en -namen gebruiken, dan dat wat u zelf hebt gemaakt of waarvoor u toestemming hebt van de rechthebbenden.

Richtlijn: plaats nooit zonder toestemming links naar foto’s.

U mag geen link aanbrengen naar foto’s van anderen (zodat deze wordt weergegeven op uw aanbieding) zonder toestemming.

Wat is auteursrecht?

Het auteursrecht biedt bescherming aan bepaalde oorspronkelijke uitingen van schrijverschap, zoals teksten, afbeeldingen, muziek, video’s, enz. De houder van het auteursrecht heeft het exclusieve recht om dit werk openbaar te maken en te vermenigvuldigen (hieronder valt ook het recht om afgeleide werkstukken te verveelvoudigen, te verspreiden en te maken), tenzij deze een ander de exclusieve auteursrechten in licentie heeft gegeven, waardoor deze laatste nu de rechthebbende is. Aanbiedingen bevatten vaak tekst, foto’s en bedrijfs- en merknamen. De tekst, foto’s en video’s die u maakt en gebruikt in aanbiedingen of berichten kunnen onder het auteursrecht vallen.

Als u tekst, originele foto’s of andere inhoud van iemand anders kopieert of ergens anders vandaan tekst, foto’s of andere inhoud kopieert, maak u mogelijk inbreuk op iemands auteursrecht. De rechthebbenden kunnen dan naar ons een e-mail verzenden naar: WSPcopyright@GianniDonCarlo.com om beëindiging van de aanbieding of bericht te vragen.

Hier volgen enkele voorbeelden van gedrag dat mogelijk een inbreuk op auteursrechten inhoudt:

a) U scant een foto uit een Mercedes catalogus (zonder toestemming) om deze te gebruiken bij een aanbieding waarin u een Mercedes verkoopt.
b) U kopieert de tekst van iemand anders en plakt deze (zonder toestemming) in u eigen aanbieding om eenzelfde object te verkopen. (Kleine aanpassingen aan de tekst ontslaan u nog niet van de plicht om het auteursrecht te respecteren.)
c) U kopieert de URL van een foto van de website van een fabrikant van een automerk, zodat de foto (zonder toestemming) verschijnt op uw aanbieding.

Richtlijn: verwarrende aanbiedingen zijn niet toegestaan.

Bij de verkoop van een merkproduct is het waarschijnlijk wel toegestaan om een afbeelding van het product te tonen en de bedrijfsnaam te noemen. Dat mag echter niet op een wijze die suggereert dat uw aanbieding door de fabrikant wordt goedgekeurd, gesteund of onderschreven, of dat er sprake zou zijn van een zakelijke relatie tussen u en de fabrikant (met andere woorden, dat u deel zou uitmaken van het distributienetwerk van de fabrikant), of dat er sprake zou zijn van een speciale band tussen u en de fabrikant. U moet ook voorzichtig zijn met de verkoop van producten die een andere merknaam dragen dan die van de fabrikant.

Hier volgen enkele voorbeelden van aanbiedingen die mogelijk een inbreuk op rechten inhouden:

a) U bereidt een aanbieding voor om een merkloze kart te verkopen, maar u neemt wel het handelsmerk van CRG kart ® op in uw aanbieding.
b) U verkoopt een Motor die niet van Yamaha ® is, maar gebruikt wel een afbeelding van een Yamaha ® in uw aanbieding.

2.4.2. Regels over intellectuele eigendom.

Webshop-Plaza stelt alles in het werk om de intellectuele-eigendomsrechten van derden te beschermen en om een veilige handelsomgeving te bieden. Inbreuk is het onbevoegde gebruik van intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechtelijk materiaal en handelsmerken.

Verboden, verdachte en inbreuk op rechten makende object.

De eigenaars van intellectuele-eigendomsrechten kunnen objecten melden die naar hun mening een inbreuk op hun rechten inhouden door een e-mail te verzenden naar: WSPcopyright@GianniDonCarlo.com.

Overtreding van aanbiedingsregels melden.

Webshop-Plaza heeft een afdeling om de eigenaars van intellectuele-eigendomsrechten in staat te stellen aanbiedingen te melden die inbreuk maken op hun rechten. Het is belangrijk dat Webshop-Plaza inbreuk op rechten makende objecten van de Sites verwijdert. Deze ondermijnen immers het vertrouwen van kopers en verkopers.

Als u deelneemt en een probleem met een aanbieding wilt melden, zendt u een e-mail naar: WSPcopyright@GianniDonCarlo.com en schrijft u in het vakje Onderwerp: Schending van Intellectueel eigendom melden.

Opmerking: Alleen de eigenaar van intellectuele-eigendomsrechten kan mogelijk inbreuk makende objecten melden. Als u niet de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten bent, kunt u toch hulp krijgen door contact op te nemen met de eigenaar en deze aanmoedigen om met ons contact op te nemen.

Als uw aanbieding is verwijderd door Webshop-Plaza en u van mening bent dat uw aanbieding ten onrechte is verwijderd, verzend u dan een e-mail naar: klantenservice@GianniDonCarlo.com en schrijft u waarom u het er niet mee eens bent. Als u wilt weten hoe u kunt voorkomen dat uw aanbieding wordt verwijderd omdat deze inbreuk maakt op intellectuele eigendom van derden, kunt u deze lezen in het beleid voor intellectuele eigendom.

2.4.3. Replica’s en vervalste objecten.

Webshop-Plaza verbiedt het aanbieden van producten indien daarmee een inbreuk wordt gemaakt op een handelsmerk. Webshop-Plaza verbiedt ook het aanbieden van nagemaakte producten.

Regels die bepalen wat u op Webshop-Plaza kunt verkopen.

Replica’s en vervalste objecten zijn beperkt of verboden omdat ze mogelijk inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten.

Regels die bepalen hoe u objecten kunt aanbieden.

Het volgende is niet toegestaan in een aanbieding:

 • Anderen aanmoedigen of in staat stellen om inbreuk te maken op auteursrechten, handelsmerken of andere rechten (waaronder het gebruik van de naam van onze Sites het Webshop-Plaza-logo, of een link naar de Webshop-Plaza-site).
 • Disclaimers met betrekking tot echtheid opnemen of verantwoordelijkheid voor de aangeboden objecten ontkennen.
 • De objectbeschrijving of afbeelding van een ander lid zonder toestemming gebruiken. (Als u contact met Webshop-Plaza wilt opnemen over een ander lid die uw tekst of afbeeldingen zonder uw toestemming gebruikt, verzend u dan om dit te melden een e-mail naar: WSPcopyright@GianniDonCarlo.com.

2.4.4. Wat is een handelsmerk?

Een handelsmerk is een (merk)naam of een logo waarmee een bedrijf goederen en diensten aanduidt. Zo is bijvoorbeeld WebShop-Plaza ®, DecoPlaza ®,  MotorsportPlaza ® RacesportPlaza ®, KartPlaats ®, HorsesportPlaza ® en ShowroomPlaza ® de namen van onze bedrijven, maar het is ook een handelsmerk dat op onze sites en voor diverse Webshop-Plaza-producten wordt gebruikt. Coca Cola ® is een handelsmerk dat wordt gebruikt bij de verkoop van frisdrank. Handelsmerkwetten – zoals de Eenvormige Beneluxwet op de Merken die van toepassing is in Nederland, België en Luxemburg – zijn ingevoerd onder meer om te voorkomen dat consumenten de producten en diensten van het ene bedrijf verwarren met die van een ander.

2.4.5. Hoe weet u of u het merkenrecht schendt bij het kopen of verkopen van objecten?

Raadpleeg de onderstaande richtlijnen. Met behulp van deze lijst kunt u vaststellen of uw object in strijd is met het merkenrecht. Wij laten dergelijke objecten niet toe en zo blijft Webshop-Plaza een veilige plek om te handelen. Door het kopen of verkopen van deze objecten zou u immers civiel of strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Op z’n minst echter zal uw aanbieding voortijdig worden beëindigd.

Richtlijn:

Als op het product dat u verkoopt de naam of het logo van een bedrijf staat, terwijl het niet is gemaakt of in licentie gegeven door dat bedrijf, maakt u waarschijnlijk inbreuk op rechten door het te verkopen.

Hier volgen enkele voorbeelden van objecten die mogelijk het merkenrecht schenden:

a) Een helm met de naam Arai ® die niet gemaakt is door Arai.
b) Een raceoverall met de opdruk Sparco ®, in een stijl die nooit uitgebracht is door Sparco.
c) Een zelfgemaakt product dat in de naam dusdanig de gedeponeerde handelsnaam van een ander bedrijf opneemt dat de suggestie wordt gewekt dat dit bedrijf het product heeft gemaakt of heeft goedgekeurd.
d) Een domeinnaam op het Internet waarin de gedeponeerde handelsnaam van een ander bedrijf is opgenomen (bijv. www.MotorRaceSportPlaza.com).
e) Een aanbieding waarin het logo van een bedrijf dusdanig wordt gebruikt dat het lijkt alsof het object van die firma afkomstig is, terwijl dit niet zo is.
f) Onderdelen voor een CRG ® kart waarbij de namen en onderdelen van CRG-nummers worden gebruikt, terwijl ze niet door CRG zijn gemaakt.

Een vergelijking met andere merken is onder bepaalde voorwaarden toegestaan, maar niet als dit zou kunnen leiden tot verwarring ten aanzien van de producent van de goederen. Het is niet toegestaan te beweren dat een object “CRG-achtig” of in de “CRG-stijl” is (of soortgelijke vergelijkingen), terwijl het niet is gemaakt door een van deze bedrijven.

Gebruik van niet-aansprakelijkheidsverklaringen.

Het is een verkoper niet toegestaan om dezelfde of gelijksoortige objecten waarop een handelsmerk rust herhaaldelijk aan te bieden en daarbij steeds te stellen dat hij of zij niet op de hoogte is van, of de verantwoordelijkheid afwijst voor, de authenciteit of het toegestaan zijn van de verkoop van deze objecten. Verkopers die stelselmatig gelijksoortige objecten verkopen, mogen die objecten pas aanbieden op Webshop-Plaza nadat ze hebben gecontroleerd of deze authentiek zijn. Verkopers zijn altijd verantwoordelijk voor de objecten die ze verkopen. Niet-aansprakelijkheidsverklaringen (zoals “Ik kan de authenciteit van dit object niet garanderen, dus houdt hiermee rekening.”) hebben meestal geen juridische waarde en beschermen de verkoper dan ook niet tegen eventuele aansprakelijkheid.

2.5. Aanbieding zonder object.

Aanbiedingen die geen object of service te koop aanbieden, zijn niet op Webshop-Plaza toegestaan.

Dit soort aanbiedingen omvat maar is niet beperkt tot:

a) Aanbiedingen waarbij de koper het bestaan van het object bij ontvangst niet kan verifiëren.
b) Aanbiedingen waarbij het duidelijke en primaire doel het uitdrukken van de persoonlijke mening van de verkoper is.
c) Wegwijzers of aanbiedingen die met name bedoeld zijn om een gebruiker naar de winkel of andere aanbiedingen van een koper te leiden.

Als u dit beleid overtreedt, kan Webshop-Plaza onder andere de volgende maatregelen treffen:

a) Uw aanbieding wordt geannuleerd.
b) Uw accountprivileges worden beperkt.
c) Uw account wordt geschorst.
d) U krijgt de Webshop Plaza-kosten voor geannuleerde aanbiedingen niet terug.

2.6. Beleidsovertredingen melden.

Als u een aanbieding ziet die het Webshop-Plaza-beleid overtreedt, kunt u dit melden door een e-mail te verzenden naar: klantenservice@GianniDonCarlo.com. Bij een beleidsovertreding sturen we de verkoper of de koper een e-mail om ze te laten weten dat de aanbieding is verwijderd van Webshop-Plaza.

 1. Aanbiedingsbeleid.

Regels voor aanbiedingen.

Dit lijken veel regels, maar ze zorgen voor een betere en veiligere ervaring op Webshop-Plaza. Lees en volg deze regels wanneer u uw objecten aanbiedt, zodat alles soepel verloopt. We zijn ons ervan bewust dat een Webshop-beleid niet altijd met opzet wordt overtreden. Als uw object is toegestaan, hoeft u misschien alleen uw aanbieding te bewerken zodat deze voldoet aan onze richtlijnen.

Het Webshop-Plaza-beleid bestaat uit regels waarmee een veilige, aangename en eerlijke handelsomgeving voor alle leden wordt gecreëerd. Alle verkopers dienen er zelf voor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van het Webshop-Plaza-beleid en de toepasselijke wetgeving en voorschriften, zoals is beschreven in de Gebruikersovereenkomst en op de pagina Regels voor verkopers.

Webshop-Plaza heeft een specifiek beleid en richtlijnen voor verkopen. Het gaat onder meer om het volgende:

Aanbiedingspraktijken.

Acties die niet zijn toegestaan in aanbiedingen. Voor een veilige, eerlijke en prettige handelsomgeving heeft Webshop-Plaza een aantal normen en richtlijnen opgesteld voor aanbiedingen en andere inhoud die leden op Webshop-Plaza maken. Het gaat hierbij om beleidsrichtlijnen ter beperking van godslasterend taalgebruik en het gebruik van HTML en JavaScript en links. In het aanbiedingsbeleid worden ook richtlijnen geboden voor de manier waarop bepaalde objecten al dan niet mogen worden aangeboden en beschreven. Ongepast gebruik van merknamen of andere woorden om kopers naar een aanbieding te lokken (dit wordt trefwoord-spam genoemd) Trefwoord-spam betekent dat aanbieders woorden of details gebruiken (zoals merknamen, staat van het object, modelnamen, volkstermen, productnamen, stijl en type) die niets te maken hebben met hun objecten maar die ze gebruiken om hun aanbiedingen hoger te laten verschijnen in zoekresultaten. Zo raken Webshop-Plaza Sites overvol en wordt kopen en verkopen moeilijker. Trefwoord-spam is dus niet toegestaan. Het aanbiedingsbeleid bevat ook een verbod op praktijken waarmee Webshop-Plaza-kosten worden omzeild. Het is belangrijk dat je Webshop-Plaza betaalt. Verkopers zoeken soms naar manieren om kosten te omzeilen, maar dit kan ook per ongeluk gebeuren.

Let erop dat u aanbieding aan onze richtlijnen voldoet. Zo niet, dan kan deze verwijderd worden en kunnen uw koop- en verkooprechten beperkt worden.

Lees het aanbiedingsbeleid van Webshop-Plaza goed door voordat u een object aanbiedt.

Beleid voor manipulatie van de zoek- en bladerfunctie.

 • 3.1. Overzicht van het beleid.
 • 3.2. Wat zijn de richtlijnen.
 • 3.3. Waarom heeft Webshop-Plaza dit beleid?

3.1. Overzicht van het beleid.

Om een leuke ervaring te hebben op Webshop-Plaza en voldoening te kunnen vinden, moeten verkopers hun objecten aanbieden op de meest efficiënte manier.

Bepaalde basisregels hiervoor zijn:

a) Een rubriek selecteren die bij het te verkopen object past.
b) Een duidelijke, eerlijke en nauwkeurige beschrijving van het object geven.
c) Tactieken zoals trefwoord-spam vermijden omdat bezoekers zo moeilijker vinden wat ze zoeken.
d) Vermijd overdadige aanbiedingen van hetzelfde object, omdat hierdoor objecten moeilijker te vinden zijn. Overdadige aanbiedingen zijn een willekeurige reeks identieke objecten die het beleid voor dubbele aanbiedingen schenden of die volgens Webshop-Plaza de koopervaring schade toebrengt, ongeacht de aanbiedingsvorm.

Als u een aanbieding wilt maken, moet u hiervoor de titel, beschrijving, prijs en verzend- en betalingsgegevens opgeven. U kunt uw aanbieding nog aantrekkelijker maken en de tijd verminderen die u kwijt bent aan het beantwoorden van vragen door afbeeldingen toe te voegen en gebruik te maken van geavanceerde opmaak en extra opties.

Naast onze tips over een goede aanbieding maken geven de onderstaande gedetailleerde richtlijnen meer informatie over hoe u een aanbieding volgens de regels kunt maken. We hebben ook beschreven wat u moet vermijden in uw aanbiedingen. Het is tegen ons beleid om acties te ondernemen die de zoek- en bladerfunctie op Webshop Plaza manipuleren. Dit is van toepassing op alle onderdelen van een aanbieding inclusief de titel, ondertitel, productdetails, beschrijving, afbeeldingen, links en metatags (zie ook ons beleid over HTML en Javascript). Als een verkoper tactieken gebruikt om op een ongepaste manier kopers aan te trekken voor een aanbieding, zullen we actie ondernemen.

Let erop dat u aanbieding aan onze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen u ondernomen worden, zoals beperking van uw koop- en verkoopprivileges en schorsing van u account. Als een aanbieding in de verkeerde categorie staat, kunnen we deze naar een geschiktere categorie verplaatsen (de aanbiedingskosten kunnen anders zijn), of kunnen we deze verwijderen.

Gebruik van JavaScript op Webshop-Plaza.

Webshop-Plaza verbiedt het gebruik van de volgende soorten “JavaScript”:

a) Scripts die de gebruiker toestaan gegevens of wachtwoorden van andere leden te bemachtigen.b) Scripts waarmee pop-up vensters worden geopend of die een Windows-assistent starten.
c) Scripts waarmee gegevens kunnen gemanipuleerd of bewerkt worden op de computer van andere gebruikers zonder hun medeweten.
d) Scripts die worden gebruikt voor het installeren of lezen van een “cookie” op een Webshop-Plaza-pagina.
e) Scripts die de gebruiker van Webshop-Plaza naar een andere pagina leiden (zoals de “replace” script).
f) JavaScript Include”,”Unescape” en “iframe”.

Als u dit beleid overtreedt, kan Webshop-Plaza onder andere de volgende maatregelen treffen:

a) Uw aanbiedingen worden beëindigd.
b) U krijgt de Webshop-Plaza-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.
c) Uw accountprivileges worden beperkt.
d) Uw account wordt geschorst.
e) Er worden juridische stappen ondernomen.

Veel mensen zijn zich niet bewust van de schade die deze scripts kunnen aanrichten en gebruiken ze ook niet om opzettelijk schade te veroorzaken. Deze soorten Java Scripts kunnen echter worden misbruikt. Vanuit het oogpunt van veiligheid hebben we het gebruik van deze scripts daarom geblokkeerd.

Bij pogingen om de uitgeschakelde scripts te gebruiken, krijgt u een specifieke foutmelding die begint met “Disallowed JavaScript/HTML Syntax” en kunt u het object niet aanbieden. Overige JavaScript-foutmeldingen hebben met andere kwesties te maken en zijn niet gerelateerd aan het uitschakelen van deze scripts.

Uitzondering: In sommige gevallen staat Webshop-Plaza het gebruik van Javascript toe, op voorwaarde dat de code de rechten van andere gebruikers niet schendt en de werking van de Webshop-Plaza-Site niet verstoort.

Een voorbeeld: scripts die de layout van een aanbieding verbeteren door bijvoorbeeld een video te integreren in de beschrijving. Bekijk het beleid voor het gebruik van links voor meer informatie.

Webshop-Plaza houdt zich het recht voor om zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen javascript te verwijderen indien deze niet aan het beleid voldoet.

3.2. Wat zijn de richtlijnen?

De titel en beschrijving van uw aanbieding vormen de reclame voor het object dat u wilt verkopen. Een goed doordachte titel en beschrijving geven een duidelijk beeld van uw object, wat de kans vergroot dat kopers uw object vinden en het kopen.

Een effectieve titel verzinnen.

“Goed begonnen is half gewonnen” … schrijf een goed doordachte titel voor uw object.

Hier zijn een aantal tips voor een effectieve titel:

a) Gebruik beschrijvende trefwoorden die duidelijk en nauwkeurig aangeven wat u wilt verkopen. U kunt hiervoor maximaal 100 tekens gebruiken.
b) Neem de merknaam op.
c) Neem objectspecificaties op. Enkele voorbeelden zijn grootte, kleur, staat en modelnummer.
d) Maak duidelijk wat het object precies is (zelfs als u hiermee de rubrieksnaam herhaalt).
e) Vermijd het gebruik van meerdere synoniemen of meervouden. Dit is niet nodig om naar uw object te zoeken en kan de titel minder aantrekkelijk maken voor kopers.
f) Gebruik geen leestekens en sterretjes.
g) Neem geen woorden zoals ‘whauw’ en ‘kijk snel’ op. Kopers zoeken niet op dergelijke woorden.
h) Volg de juiste spelling.
i) Maakt u geen zorgen over de grammatica van uw zin.
j) Gebruik niet te veel acroniemen.
k) Zet niet alles in hoofdletters.

Wat te vermijden in een titel.

Volg onze regels en vermijd titels die:

a) Niet aangeven om wat voor object het gaat,
b) Onjuiste of misleidende informatie bevatten,
c) Webadressen, e-mailadressen of telefoonnummers bevatten. De uitzondering op deze regel is de verkoop van domeinnamen,
d) Vloekwoorden of obsceniteiten bevatten.

De volgende woorden gebruiken in een poging extra reclame te maken voor het object:

a) Verboden,
b) Onrechtmatig,
c) Illegaal,
d) Onwettig,
e) Enig ander beschrijvend woord gebruiken dat twijfel kan doen rijzen over de rechtmatigheid van een object volgens nationale wetgeving of Webshop-Plaza-normen,
f) Merknamen bevatten die afwijken van de specifieke merknaam die wordt gebruikt door het bedrijf dat het aangeboden object heeft gemaakt. Dit is trefwoord-spam, wat niet is toegestaan op Webshop-Plaza. Dit soort aanbiedingen zal worden beëindigd en de plaatsingskosten voor de aanbieding worden automatisch gecrediteerd.

Een goede beschrijving maken.

De beschrijving is uw kans om kopers meer informatie te geven over het object.

a) Schrijf hele zinnen en zorg dat grammatica en spelling correct zijn.
b) Organiseer informatie in alinea’s die gelijksoortige informatie bevatten.
c) Begin met de belangrijkste details die kopers eerst moeten weten, zoals aanvullende details over uw object.
d) Neem specifieke informatie op, zoals grootte, kleur, leeftijd, fabricagedatum, bedrijf, en opvallende kenmerken of markeringen.
e) Beschrijf duidelijk in welke staat uw object verkeert, zoals ‘nieuw’, ‘tweedehands’, ‘showroom’ of ‘met garantie’. Vergeet niet eventuele beschadigingen of reparaties te vermelden.
f) Geef duidelijk aan wat er in de verpakking zit en om wat voor verpakking het gaat.
g) Maak de beschrijving optimaal leesbaar.
h) Neem eventueel in een aparte alinea een verhaaltje op over het object, of waarom het zo aantrekkelijk is. Vele verkopers hebben al gemerkt dat het aantal biedingen en de verkoop omhoogschieten als ze een creatieve, persoonlijke noot aan hun beschrijvingen toevoegen.

Wat te vermijden in uw beschrijving.

Vermijd het volgende:

a) Alles wat niet waar is.
b) U kunt beter afbeeldingen naar uw aanbieding uploaden.
c) Alles wat geen betrekking heeft op het object dat te koop wordt aangeboden.
d) Alles in hoofdletters, meerdere lettertypen en tekenkleuren, en HTML. HTML kan uw aanbieding onleesbaar maken op mobiele apparaten.
e) Negatief commentaar.
f) Verboden en vertrouwelijke inhoud (zie beleid aangaande verboden en beperkte objecten).
g) Herhaling van informatie die al in een ander gedeelte van de aanbieding staat.
h) E-mailadressen en bepaalde links. (Wanneer u objecten op Webshop-Plaza aanbiedt, kunt u bepaalde links in uw objectbeschrijving opnemen als hulpmiddel om uw object te promoten of te verkopen. Sommige links zijn echter niet toegestaan. U mag bijvoorbeeld geen links naar persoonlijke of bedrijfswebsites in uw aanbieding opnemen die materiaal bevatten voor volwassenen of sexueel georiënteerd materiaal. Een link is tekst of een afbeelding (zoals een foto, logo of pictogram) die gebruikers naar een website buiten Webshop-Plaza doorstuurt. U hoeft hier niet op te kunnen klikken. Een link kan een webadres zijn, zoals “www.mijnsite.nl”, of tekst, zoals “zet ‘www.’ en ‘.nl’ voor en achter mijn gebruikersnaam”. Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Is dit niet het geval, dan kan deze verwijderd worden en kunnen er een aantal andere acties tegen u ondernomen worden, zoals beperking van uw koop- en verkoopprivileges en schorsing van uw account.
i) Objectbeschrijvingen die letterlijk uit andere bronnen zijn overgenomen (bijvoorbeeld e-commercesites, andere Webshop-Plaza-aanbiedingen en websites van fabrikanten).
j) Langdradige beschrijvingen, kleine lettertjes en verrassingen die gebruikers mogelijk niet lezen.
k) Logo’s met handelsmerk, tenzij u toestemming heeft om deze te gebruiken.

Voorbeeld van titel en beschrijving.

a) Arai Rally Helm. Nieuw in de doos!
b) Dit object is gloednieuw! Ik heb het twee maanden geleden gekocht.
c) Bon aanwezig.
d) Drie keer gedragen. Totaal 1 uur.
e) Onbespoten (neutraal wit, zonder beschadigingen).
f) Gewicht: 1.5 kg.
g) Inclusief vizier oranje tegen de zon, en transparant vizier voor bewolkt weer.
h) Inclusief doos en draagzak.

3.3. Waarom heeft Webshop-Plaza dit beleid?

We willen dat kopen en verkopen op Webshop-Plaza gemakkelijk en leuk voor u blijft. Onze richtlijnen dragen ertoe bij dat verkopers aanbiedingen maken die niet in strijd zijn met de regels en geen inbreuk maken op handelsmerken. Wanneer een aanbieding informatie bevat die misleidend kan zijn of die één verkoper een oneerlijk voordeel geeft op anderen, ondernemen we actie. Zorg ervoor dat u onze richtlijnen volgt bij het maken van uw aanbiedingen.

Richtlijnen voor het maken van wettige aanbiedingen.

Als verkoper bent u ervoor verantwoordelijk dat uw objecten en aanbiedingen legaal zijn. Als uw object of aanbieding in strijd is met het Webshop-Plaza-beleid of aan Webshop-Plaza wordt gemeld door een eigenaar van intellectuele-eigendomsrechten, kan Webshop-Plaza de aanbieding verwijderen. Ook kunnen schendingen van intellectuele-eigendomsrechten door rechthebbenden worden gemeld. Als u het beleid herhaaldelijk schendt, kan uw account worden geschorst. Iedereen heeft er dus belang bij dat uw aanbiedingen maakt die wettelijk zijn toegestaan. Aan de hand van de volgende algemene richtlijnen kunt u aanbiedingen maken die niet in strijd zijn met de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Deze richtlijnen zijn echter niet bedoeld als juridisch advies. Op Webshop-Plaza worden zeer uiteenlopende objecten te koop aangeboden. Daarom kunnen we niet voor ieder object over de benodigde deskundigheid beschikken op het gebied van intellectuele-eigendomsrecht en bieden we ook geen advies met betrekking tot specifieke merken. Als u specifieke vragen hebt over de rechtmatigheid van uw object, raden we u aan contact op te nemen met de fabrikant of een juridisch adviseur op het gebied van intellectuele-eigendomsrecht in te schakelen.

Ter bescherming van de Gemeenschap heeft Webshop-Plaza beleid met betrekking tot mogelijk inbreuk op rechten makende objecten en kunt u op de site informatie vinden over auteursrechten en handelsmerken.

Volg onderstaande richtlijnen als u een object verkoopt op Webshop-Plaza:

 • 3.3.a Maak zelf de inhoud van uw aanbieding.
 • 3.3.b Geef alleen nauwkeurige en correcte informatie in uw aanbieding.
 • 3.3.c Maak geen misbruik van merknamen.
 • 3.3.d Controleer of uw object authentiek is.
 • 3.3.e Neem eerst contact op met de eigenaar van intellectuele-eigendomsrechten als u vragen heeft.

3.3.a. Maak zelf de inhoud van uw aanbieding.

U kunt beter geen tekst of afbeeldingen (ook geen foto’s) overnemen uit andere aanbiedingen op Webshop-Plaza, van websites van fabrikanten, uit productcatalogi of andere bronnen als u daarvoor geen expliciete toestemming heeft van de rechthebbende. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunnen afbeeldingen en tekst die op het Internet zijn te vinden, ook auteursrechtelijk zijn beschermd. Auteursrecht is van toepassing op het Internet, en fabrikanten of andere rechthebbenden kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van tekst of afbeeldingen waarvan zij de eigenaar zijn of die zij hebben gemaakt. U moet dan ook uw eigen beschrijvende tekst voor uw aanbieding maken en uw eigen foto’s nemen.

We hebben basisinformatie over auteursrecht en richtlijnen voor diefstal van objectbeschrijvingen en afbeeldingen opgesteld.

3.3.b. Geef alleen nauwkeurige en correcte informatie in uw aanbieding.

U moet ervoor zorgen dat alle informatie in uw aanbieding juist en volledig is. Rechthebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen aanbiedingen die onjuiste of misleidende informatie bevatten over hun producten. Als u niet zeker weet of bepaalde informatie die u wilt bieden juist is, moet u deze aan de hand van betrouwbare bronnen controleren, maar uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor de inhoud van uw aanbiedingen. Als uw aanbieding nauwkeurige en volledige informatie bevat, voorkomt u problemen met intellectuele-eigendomsrechten. Daarnaast weten kopers dan precies wat ze van u kopen. Zo kunnen er ook geen misverstanden ontstaan die kunnen leiden tot een slechte transactie.

Voorbeelden:

 • Stel in uw aanbieding niet dat u een officiële dealer of vertegenwoordiger van een bepaald object bent als dat niet het geval is.
 • Stel in uw aanbieding niet dat er een garantie, korting of andere actie van de fabrikant geldt als u niet bent gemachtigd deze aan te bieden of als u niet zeker weet of u dergelijke zaken mag aanbieden.
 • Beschrijf een object niet als nieuw als dat niet klopt.

3.3.c. Maak geen misbruik van merknamen.

Als u een merkproduct verkoopt, kunt u de merknaam in uw aanbieding noemen en er een afbeelding van het aangeboden product in opnemen. U moet zich echter niet voordoen als officiële dealer of vertegenwoordiger als u dat niet bent. Gebruik het logo van de fabrikant ook alleen maar zoals dat in de context van het product te zien is.

Voorbeeld: als u een auto van BMW verkoopt, mag u de merknaam BMW gewoon in uw beschrijving gebruiken. U moet echter geen afzonderlijke afbeelding van het BMW logo gebruiken of melden dat u een BMW dealer bent als u hiervoor geen toestemming heeft van BMW.

Ook manipulatie van de zoekfunctie is een vorm van misbruik van merknamen. Zo mag u geen merknamen in de titel van uw aanbieding opnemen die niets met het object te maken heeft om mensen aan te trekken die naar dergelijke objecten op zoek zijn.

Voorbeeld: als u een auto van BMW verkoopt, mag u de naam van andere autofabrikanten niet in uw titel gebruiken om potentiële klanten naar uw aanbieding te lokken. Dergelijke manipulatie van de zoekfunctie is verboden op Webshop-Plaza. Als u dat beleid herhaaldelijk overtreedt, kan uw account worden geschorst. Noem alleen de merknaam van de fabrikant die uw object daadwerkelijk heeft geproduceerd en stel uw relatie met de fabrikant in kwestie niet anders voor dan deze is.

U kunt hierover meer lezen in de algemene informatie over handelsmerken en het beleid inzake trefwoord-spam.

3.3.d. Controleer of uw object authentiek is.

U mag geen replica’s, namaakobjecten of andere illegale kopieën van producten op Webshop-Plaza verkopen. Zo mag u geen objecten aanbieden die de merknaam of het logo van een bedrijf hebben dat het product niet heeft gemaakt of er geen toestemming voor heeft gegeven. U kunt het juridisch nooit aannemelijk maken dat u niet wist dat het aangeboden object onecht was. U bent zelf verplicht de bron van uw producten goed na te trekken en achter uw objecten te staan.

U kunt hierover meer informatie lezen in het beleid inzake illegale replica’s, vervalste objecten en ongeautoriseerde exemplaren.

3.3.e. Neem eerst contact op met de eigenaar van intellectuele-eigendomsrechten als u vragen heeft.

Voordat verkopers objecten op Webshop-Plaza aanbieden, moeten ze zelf controleren of deze geen inbreuk maken op bepaalde rechten. Neem eerst contact op met de eigenaar van intellectuele-eigendomsrechten als u twijfels of vragen heeft.

Opmerking: De objecten die op de site worden aangeboden, worden niet gecontroleerd. Webshop-Plaza is ook niet deskundig als het gaat om de producten of eventuele rechten van derden.

 1. Identiteits beleid. Regels en beleid voor contactgegevens.

Webshop-Plaza volgt een strikt beleid met betrekking tot de contactgegevens van leden.

4.1. Zich als iemand anders voordoen is niet toegestaan.

Webshop-Plaza staat niet toe dat leden zich voordoen als medewerkers of andere leden van Webshop-Plaza. Sommige leden hebben gemeld dat iemand hun persoonlijke informatie probeerde te krijgen met e-mails die van Webshop-Plaza afkomstig leken. Deze e-mails bevatten vaak een link naar een website waar u zich moet aanmelden en informatie moet opgeven. Dit noemen wij spoofberichten of nep-websites.

Als u een e-mail hebt ontvangen waarin u wordt gevraagd om wachtwoorden, creditcardnummers of andere persoonlijke gegevens op te geven en die volgens u niet door Webshop-Plaza is verzonden, ga dan naar 4.2 de Nep Webshop-Plaza-Sites voor meer informatie en instructies voor het melden van dergelijke e-mail. Webshop-Plaza vraagt in een e-mail nooit naar persoonlijke gegevens. Soms vragen we u dergelijke gegevens, maar dan word u altijd teruggeleid naar de Webshop-Plaza-Site. In vrijwel alle gevallen kunt u de gevraagde gegevens opgeven op de pagina van Webshop-Plaza.

4.2. Nep Webshop Plaza-Sites herkennen.

Een van de grootste bedreigingen voor uw Webshop Plaza-account en uw persoonlijke gegevens zijn frauduleuze e-mailberichten en websites, die spoofberichten en nepsites worden genoemd. Beide worden gebruikt om persoonlijke gegevens en accountgegevens te verkrijgen. Om leden hiertegen te beschermen, heeft Webshop-Plaza een uitgebreide strategie ontwikkeld. Webshop-Plaza heeft onder andere technologische oplossingen ontwikkeld, zoals Accountbescherming, waakzaamheid van de Gemeenschap en Informatie aan leden over spoofberichten en nep-Webshop-Plaza-Sites. Het is belangrijk dat u beide vormen van fraude leert herkennen.

Wees op u hoede als u e-mails ontvangt met links en aanvragen voor persoonlijke gegevens.

a) Een spoofbericht dat van Webshop-Plaza afkomstig lijkt, bevat meestal een link waarmee u naar een namaaksite wordt geleid. Vervolgens wordt u verzocht in te loggen en persoonlijke en accountgegevens te verstrekken.
b) Webshop-Plaza vraagt u nooit gegevens in te voeren op een pagina die u niet op Webshop-Plaza zelf kunt openen. Klik bij voorkeur niet op links. In plaats daarvan kunt u beter het adres kopiëren en in de adresbalk van de webbrowser plakken. Webshop-Plaza stuurt weliswaar e-mails die links bevatten, maar deze worden alleen gemakshalve in berichten opgenomen. U wordt niet naar persoonlijke gegevens gevraagd als er een rechtstreekse link naar een Webshop-Plaza-pagina wordt geboden.
c) Als Webshop-Plaza bepaalde gegevens van u nodig heeft, zal Webshop-Plaza via haar beveiligde site een e-mail naar u verzenden om de benodigde of ontbrekende gegevens aan u op te vragen.
d) Webshop-Plaza stuurt geen berichten met bijlagen en vraagt nooit in e-mailberichten naar uw wachtwoord of andere gevoelige informatie. Meer informatie vindt u op de pagina Spoof-berichten melden.

Meer informatie over bescherming van uw Webshop-Plaza-account vindt u hier.

Bezoek de pagina veilig handelen.

Pas op voor frauduleuze e-mails of websites.

Dit zijn spoofberichten waarin u om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zoals uw creditcardnummer of Webshop-Plaza-wachtwoord. Deze e-mails bevatten vaak een link naar een website waar u zich moet aanmelden en informatie moet opgeven. Als u een e-mail heeft gekregen die hierop lijkt, beantwoord deze dan niet en klik niet op de links. Meer informatie vindt u op de pagina Spoofberichten melden.

Controleer voordat u uw Webshop-Plaza-wachtwoord invoert of u op een echte Webshop-Plaza-Site inlogt. Als u inlogt op de Nederlandse Webshop-Plaza-Site, moet u uw wachtwoord alleen invoeren op een webadres dat begint met :

www.DecoPlaza.eu
www.GDCKarting.com
www.GDC-Racing.com
www.GianniDonCarlo.com
www.GianniDonCarlo.nl
www.HorsesportPlaza.com
www.HorsesportPlaza.nl
www.KartPlaats.nl
www.MotorsportPlaza.com
www.MotorsportPlaza.nl
www.Motorsport-Plaza.com
www.Motorsport-Plaza.nl
www.RacesportPlaza.com
www.RacesportPlaza.nl
www.Racesport-Plaza.com
www.Racesport-Plaza.nl
www.ShowroomPlaza.com
www.Showroom-Plaza.com
www.Webshop-Plaza.com

Spoofberichten melden.

Spoofberichten zijn misleidende e-mails die zogenaamd van bekende bedrijven afkomstig zijn. De mensen die dit soort e-mails sturen, hopen dat nietsvermoedende ontvangers op de e-mail reageren of op een link in de e-mail klikken en zo vertrouwelijke informatie verschaffen (zoals Webshop-Plaza-wachtwoorden, sofi-nummers of creditcardnummers).

U kunt Webshop-Plaza als volgt helpen uw Webshop-Plaza-account en uw identiteit te beschermen:

a) Leer de kenmerken van spoofberichten herkennen.
b) Zorg dat u weet wat u moet doen als u verdachte e-mail ontvangt.
c) Meld verdachte e-mails aan Webshop-Plaza.
d) Zorg dat u bent beschermd tegen spoofberichten, mogelijke accountovername en diefstal van persoonlijke gegevens.

Houd het volgende in gedachten als u een e-mail van Webshop-Plaza ontvangt:

Webshop-Plaza vraagt u nooit via e-mail, rekeningnummers, wachtwoorden of andere privacygevoelige informatie te geven. Als Webshop-Plaza bepaalde gegevens van u nodig heeft, zend Webshop-Plaza u een e-mail via haar beveiligde website.

Webshop-Plaza vraagt u nooit gegevens in te voeren op een pagina die u niet op Webshop-Plaza zelf kunt openen. Klik bij voorkeur niet op links. In plaats daarvan kunt u beter het adres kopiëren en in het adresgedeelte van de webbrowser plakken. Webshop-Plaza stuurt weliswaar e-mails die links bevatten, maar deze worden alleen gemakshalve in berichten opgenomen. U wordt niet naar persoonlijke gegevens gevraagd als er een rechtstreekse link naar een Webshop-Plaza-pagina wordt geboden.

Webshop-Plaza neemt geen bijlagen op in berichten. Open geen berichten die niet van Webshop-Plaza afkomstig lijken en bijlagen bevatten.

Uw wachtwoord vergeten?

Deze berichten worden verzonden als een lid een gebruikersnaam invoert met de functie Uw wachtwoord vergeten? Nadat de gebruikersnaam is ingevoerd, wordt een bericht gestuurd naar het e-mailadres dat bij die account is ingeschreven. Als u deze e-mail onverwacht heeft gekregen, komt dat waarschijnlijk doordat iemand zijn of haar eigen gebruikersnaam verkeerd heeft ingetypt.

Typische kenmerken van spoofberichten.

Aan de volgende kenmerken kunt u zien dat het om een misleidend e-mailbericht gaat. Er worden Webshop-Plaza-termen en namen van afdelingen gebruikt en vaak wordt het Webshop-Plaza-logo weergegeven, zodat het op een normaal e-mailbericht van Webshop-Plaza lijkt.

Het bericht bevat een algemene begroeting, zoals ‘Beste Webshop-Plaza-gebruiker’. Vaak wordt een vervalst e-mailadres gebruikt in de regel Van. Bijvoorbeeld: Van: support1@GianniDonCarlo.com, Van: betaling@GianniDonCarlo.com of Van: Webshop-Plaza.account-onderhoud. Als er ‘Webshop-Plaza.com’ of ‘GianniDonCarlo.com’ in de afzenderregel voorkomt, hoeft dat absoluut niet te betekenen dat het bericht daadwerkelijk van Webshop-Plaza afkomstig is.

Er kan worden gedreigd met schorsing van uw account of u wordt gevraagd snel actie te ondernemen. Er kan bijvoorbeeld worden gesteld dat er problemen zijn met uw account, of dat u een vraag van een koper moet beantwoorden.

U wordt gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken, uw wachtwoord te laten controleren of accountgegevens te bevestigen.

De berichten kunnen links bevatten naar webpagina’s die er net zo uitzien als de inlogpagina’s van Webshop-Plaza.

Wat moet u doen als u verdachte e-mail ontvangt?

1)  Stuur geen gevoelige persoonlijke gegevens via e-mail. Webshop-Plaza vraagt nooit in een e-mailbericht naar het wachtwoord van uw account of naar andere privacygevoelige persoonlijke gegevens (zoals uw creditcardnummer).
2)  Klik in een e-mailbericht nooit op een link als u niet zeker weet waar het vandaan komt, vooral als er in het bericht om persoonlijke financiële gegevens wordt gevraagd. De bedoeling van spoofberichten is u naar een website te leiden om uw identiteitsgegevens te ontfutselen of andere strafbare feiten te plegen.
3)  Als u twijfelt, gaat u rechtstreeks naar de Webshop-Plaza-website. Daar opent u een nieuw browservenster, typ bijvoorbeeld www.GianniDonCarlo.com, logt u in en navigeert u via de link Site-overzicht door de Site. Meer informatie vindt u op de pagina Nep-Webshop-Plaza-websites herkennen. Zorg ervoor dat u uitlogt als u klaar bent, vooral als u een openbare computer gebruikt.
4)  Stuur de e-mail door naar spoof@GianniDonCarlo.com.
5)  Houd uw account in de gaten om te zien of er verdachte activiteiten plaatsvinden. Het kan zijn dat er met uw account is geknoeid. Webshop-Plaza houdt verdachte accountactiviteiten ook in de gaten en neemt eventueel contact met u op over wijziging van uw wachtwoord.

Belangrijk: Als u al heeft gereageerd op een frauduleuze e-mail en persoonlijke gegevens heeft gestuurd of gegevens heeft ingevoerd op een namaak-website, moet u onmiddellijk actie ondernemen om uw Webshop-Plaza-account te beschermen. Meer informatie vindt u op de pagina Uw account beveiligen en accountovername rapporteren. Ook moet u uw persoonlijke gegevens veiligstellen. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Uw identiteit beschermen.

Spoofberichten melden.

Als u niet helemaal zeker weet of een bepaalde e-mail van Webshop-Plaza afkomstig is, kunt u Webshop-Plaza helpen de handelsplaats veilig te houden door het bericht direct te melden.

U meldt verdachte e-mails als volgt:

Stuur het bericht via uw e-mailprogramma door naar spoof@GianniDonCarlo.com.

Belangrijk: Webshop-Plaza kan uw melding alleen in behandeling nemen als u de e-mail doorstuurt zonder bijlagen. U moet ook geen tekst toevoegen of wijzigen.

Bescherm uzelf tegen spoofberichten en nepwebsites.

Leer spoofberichten herkennen. Meer informatie over spoof en phishing.

Spoofberichten leiden doorgaans naar een namaakwebsite. Met Accountbescherming wordt u gewaarschuwd als u zich op een mogelijk frauduleuze website bevindt. Meer informatie vindt u op de pagina over Accountbescherming. Lees hoe Accountbescherming u kan waarschuwen voor namaaksites.

Leg waakzaamheid aan de dag en verzend een verdachte e-mail door naar spoof@GianniDonCarlo.com. Meer informatie vindt u op de pagina Spoofberichten melden.

Mocht u al gegevens hebben doorgegeven naar aanleiding van een ontvangen e-mail, ga dan naar de Hulp-pagina diefstal van account als u wilt weten hoe u extra maatregelen kunt treffen en hoe u contact kunt opnemen met Webshop-Plaza voor hulp. Als u geen e-mail heeft ontvangen waarin u naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd, maar vermoedt dat een ander lid probeert zichzelf ten onrechte voor te doen als medewerker van Webshop-Plaza, meld dan het lid door zijn gebruikersnaam en e-mailadres door te geven. Als u een gebruiker wilt melden die zich ten onrechte voordoet als een ander lid, neem dan contact op met Webshop-Plaza met de gebruikersnaam of het e-mailadres van het lid.

Gebruikers met ongeldige e-mailadressen of telefoonnummers kunt u melden via de Hulp-pagina Valse, onjuiste of ontbrekende contactgegevens en Ongeldige of inactieve e-mailadressen.

Accountovername.

Webshop-Plaza vindt het heel belangrijk dat het handelen op deze Site veilig en leuk is. We zijn ons er volledig van bewust dat een goede beveiliging van uw account uiterst belangrijk is voor een positieve ervaring op de Webshop-Plaza-Site. Op de volgende pagina’s vind u informatie over hoe u uw account kunt beveiligen en ook welke stappen u kunt nemen als u vermoedt dat er met uw account is geknoeid.

Meer informatie vind u via de volgende links:

 • 4.2.a. Account beveiligen.

Wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw account en andere gegevens veilig zijn.

 • 4.2.b. Een veilig wachtwoord kiezen.

Hoe kiest u een wachtwoord waarmee uw account echt veilig is.

 • 4.2.c. E-mail en namaak websites die zich voor doen alsof ze van Webshop-Plaza zijn.

Webshop-Plaza zal u nooit via e-mail om privacygevoelige informatie vragen. Op deze pagina wordt aangegeven hoe u kunt nagaan of een bericht echt door Webshop-Plaza is gestuurd en wat u moet doen als u zulke berichten krijgt.

 • 4.2.d. Uw account beveiligen en accountovername melden.

Wat u moet doen als u vermoedt dat er met uw account is geknoeid.

4.2.a. Account beveiligen.

Als u kunt inloggen, volgt u deze instructies om uw account te beveiligen:

Stappen om uw account te beveiligen. Wat u kunt verwachten en waarom het belangrijk is om uw account te beveiligen?

1)   Wijzig het wachtwoord voor uw persoonlijke e-mailaccount.

Als iemand toegang krijgt tot uw e-mailaccount, heeft deze persoon mogelijk ook toegang tot uw Webshop-Plaza-account. U moet daarom zorgen dat uw e-mailaccount goed is beveiligd. Het wachtwoord van uw e-mailaccount moet anders zijn dan dat van uw Webshop-Plaza account.

2)  Vraag een nieuw Webshop-Plaza-wachtwoord aan op de pagina. 

Nadat u uw gebruikersnaam op deze pagina heeft opgegeven, wordt gevraagd ten minste één van de vragen te beantwoorden die betrekking hebben op uw account. Als u ten minste één van de vragen heeft beantwoord, wordt een e-mail gestuurd met instructies hoe u de wijziging van het wachtwoord kunt voltooien.

Uw wachtwoord vergeten?

Als Webshop-Plaza ooit wil dat u uw wachtwoord wijzigt, sturen we u een bericht naar uw e-mail. Als u nog steeds uw wachtwoord niet kunt wijzigen, controleer dan uw persoonlijke contactgegevens die voor uw Webshop-Plaza-account zijn geregistreerd en kijk of uw e-mailadres nog klopt. Controleer daarna of de spamfilterinstellingen van uw e-mailaccount misschien de oorzaak zijn van het niet ontvangen van e-mails van Webshop-Plaza.

3)   Wijzig de geheime vraag en het geheime antwoord op uw Webshop-Plaza account.

Als u nog geen geheime vraag heeft verzonnen, kunt u dat doen. Kijk naar tips voor het kiezen van een effectieve geheime vraag.

4) Controleer uw persoonlijke contact gegevens die voor uw Webshop-Plaza-account zijn geregistreerd en wijzig wat niet klopt.

Als er met uw account is geknoeid, zijn de contactgegevens mogelijk zonder uw toestemming gewijzigd.

Controleer uw contactgegevens, de informatie op het formulier Advertentie plaatsen en uw verzendadres. Maak eventuele wijzigingen ongedaan die zijn aangebracht door degene die uw account heeft overgenomen.

5)  Zoek naar aanbiedingen die met uw account geplaatst zijn maar die u niet zelf heeft geplaatst.

Een aanbieding kunt u bekijken op de Site. Als u actieve aanbiedingen vindt die niet-geautoriseerd zijn, kunt u misschien beter de aanbieding intrekken.

Als er niet-geautoriseerde kosten op uw verkopers-account in rekening lijken te zijn gebracht, neemt u contact met Webshop-Plaza op om een creditering aan te vragen.

6)  Neem bijkomende stappen om uw identiteit te beschermen.

Neem maatregelen om uw identiteit te beschermen als u vertrouwelijke gegevens aan een nep-website hebt bezorgd of als u een spoofbericht heeft beantwoord.

4.2.b. Een veilig wachtwoord kiezen.

Meer weten over het maken van een veilig wachtwoord? Met veilige wachtwoorden kunt u voorkomen dat iemand in het vervolg uw account wijzigt zonder uw toestemming.

Uw wachtwoord op Webshop-Plaza maken en beschermen.

Zorg dat u altijd veilig online bent door een veilig wachtwoord te kiezen en het goed te beschermen. Of u nu online of offline bent, u moet net zo zorgvuldig met uw wachtwoord omgaan als met uw bankpas. Als uw wachtwoord bij de verkeerde persoon terechtkomt, krijgt iemand anders toegang tot uw account en kunt uw identiteit worden gestolen. Meer weten over het beschermen van uw Webshop-Plaza account? Als u op een leuke en veilige manier op Webshop-Plaza wilt blijven handelen, moet u het volgende doen: Verzin een goed en veilig wachtwoord.

Belangrijk: Webshop-Plaza-medewerkers zullen u nooit om uw wachtwoord vragen.

Tips voor een goed en veilig wachtwoord.

Dit zijn enkele tips voor een wachtwoord dat voor anderen moeilijk te raden is en uw account dus goed beveiligd houdt.

 • Tips voor goede wachtwoorden: Gebruik een combinatie van ten minste 6 tot 8 letters, cijfers en speciale tekens.
 • Voorbeelden goede wachtwoorden: Kartcrg#222 of $piderman1922
 • Tips voor goede wachtwoorden: Gebruik meerdere woorden en cijfers zonder spaties.
 • Voorbeelden goede wachtwoorden: Stoomlocomotief@1891!?

Probeer de volgende soorten wachtwoorden niet te gebruiken.

 • Gebruik geen woorden die u in het woordenboek kunt vinden. (Voorbeeld: paardenhoofd).
 • Gebruik niet uw naam, de naam van uw partner of huisdier, uw geboortedatum, lievelingseten of andere persoonlijke informatie waar anderen gemakkelijk achter kunnen komen. (Voorbeeld: Bunny naam van uw huisdier).
 • Gebruik geen woorden of samenstellingen die te maken hebben met Webshop-Plaza of uw hobby. (Voorbeeld: kartcoureur of DeeJay).
 • Gebruik geen wachtwoord dat gedeeltelijk bestaat uit uw gebruikersnaam of e-mailadres. (Voorbeeld piet als uw gebruikersnaam pietvangeffen is).

Beveilig u wachtwoord en accountgegevens.

Neem de volgende stappen om uw wachtwoord en account te beschermen:

 • Kies voor iedere online account die u heeft een ander wachtwoord.
 • Gebruik voor uw Webshop-Plaza-account niet hetzelfde wachtwoord als voor uw e-mailaccount of andere websites.
 • Een veilig wachtwoord bestaat uit een combinatie van letters en cijfers.
 • Wijzig uw wachtwoord om de 30 à 60 dagen.

Belangrijk: Webshop-Plaza-medewerkers zullen u nooit om uw wachtwoord vragen.

Opmerking: Controleer of Webshop-Plaza over uw juiste e-mailadres beschikt voordat u uw wachtwoord wijzigt. Webshop-Plaza gebruikt dit adres om de wijziging van uw wachtwoord te voltooien. Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, gaat u naar de pagina Uw wachtwoord wijzigen. Geef uw wachtwoord niet aan anderen. Lees het privacybeleid van derden door om te zien hoe zij uw gegevens beschermen. Als u denkt dat iemand uw wachtwoord in handen heeft gekregen, verander het dan direct en lees de informatie op de pagina Accountovername.

Uw wachtwoordhint.

Alle nieuwe leden verzinnen tijdens de inschrijving een geheime vraag. Als u uw wachtwoord bent vergeten, hoeft u alleen de geheime vraag te beantwoorden. Vervolgens kunt u uw wachtwoord snel wijzigen.

Tips:

a) Kies een vraag met een antwoord dat u gemakkelijk kunt geven, maar dat anderen niet snel zullen raden. Behandel uw geheime vraag als andere vertrouwelijke gegevens en vertel het antwoord aan niemand.
b) Uit veiligheidsoverwegingen kunt u eventueel een onjuist of irrelevant antwoord op de vraag verzinnen. Als uw geheime vraag bijvoorbeeld “Wat is uw favoriete hobby” is, kunt u als antwoord “Paardrijden” opgeven, terwijl uw hobby eigenlijk “Karten” is.
c) Als u zelf een geheime vraag verzint, kies er dan een waarop het antwoord niet voor de hand ligt.

Als u het antwoord op uw geheime vraag bent vergeten.

Webshop-Plaza stuurt u een e-mail met instructies om een nieuw wachtwoord te maken. Uw huidige wachtwoord blijft actief totdat u een nieuw wachtwoord heeft gemaakt.

Meer weten over het maken van een geheime vraag?

Lees tips over het kiezen van een effectieve geheime vraag die u kunt gebruiken wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, maar die voorkomt dat anderen uw wachtwoord kunnen wijzigen.

Zorg dat u weet hoe u spoofberichten en websites kunt herkennen en melden die doen voorkomen alsof ze van Webshop-Plaza zijn. Een veelvoorkomende manier waarop Webshop-Plaza-accounts worden overgenomen, is het versturen van spoofberichten om wachtwoorden en andere privacygevoelige gegevens van leden te ontfutselen. We verzoeken u verdachte of onverwachte e-mails die van Webshop-Plaza afkomstig lijken maar dat niet echt zijn, naar spoof@GianniDonCarlo.com door te sturen.

Lees meer over spyware en de manier waarop u deze kunt detecteren en verwijderen van uw computer. Spyware is software die buiten uw medeweten naar uw computer wordt gedownload om persoonlijke gegevens te verzamelen en uw gedrag op het Internet vast te leggen. Als u spyware verwijdert, wordt uw computer sneller en veiliger. Gebruik uw favoriete zoekmachine op het Internet om naar software te zoeken (zoals Ad-Aware of Spybot). U kunt ook naar een softwarewinkel bij u in de buurt gaan, waar een medewerker u kan vertellen hoe u spyware het beste kunt verwijderen.

4.2.c. E-mail en namaak websites die zich voordoen alsof ze van Webshop-Plaza zijn.

Als u op een link in een e-mail hebt geklikt, controleer dan of het webadres in de browser hetzelfde is als dat in de e-mail.

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit op een webpagina op waar direct voor de eerste slash (/) geen “GianniDonCarlo.com”,of, Webshop-Plaza.com” staat. Het is geen echte Webshop-Plaza-pagina als in het adres vóór de slash extra tekens voorkomen, zoals een streepje of apenstaartje. Zelfs wanneer het webadres het woord Webshop-Plaza bevat, hoeft het niet noodzakelijkerwijs een echte Webshop-Plaza Site te zijn.

Voorbeelden van onechte Web Shop Plaza adressen:
http://www.GianniDonCarlo.com@10.17.56.6/ of http://signin-GianniDonCarlo.com/

Een echt Webshop-Plaza-adres is bijvoorbeeld:
http://www.GianniDonCarlo.com/Plaza
http://plaza.GianniDonCarlo.com/

Controleer het webadres in de browser voordat u inlogt. Om zeker te weten dat u op een echte Webshop-Plaza-Site bent, kunt u in de adresbalk van uw browser kijken. Bij inlogpagina’s van Webshop-Plaza Nederland begint het Web adres (link) in het adres/locatieveld van je browser met http://www.GianniDonCarlo.com/Plaza (zie onderstaand voorbeeld):

Site Webadres voor inloggen:

 • http://plaza.GianniDonCarlo.com/

Als u heeft opgewaardeerd naar een browser met de nieuwste functies tegen phishing, kan de webadresbalk u helpen bepalen of webpagina’s beveiligd zijn. Kijk of de webadresbalk groen is zodat u weet dat u zich op een beveiligde pagina bevindt voordat u vertrouwelijke gegevens invoert.

Als u al gegevens hebt verzonden nadat u een e-mail met een verzoek daartoe hebt ontvangen en u vermoedt dat er met uw Webshop-Plaza-account is geknoeid, zie dan de pagina uw identiteit beschermen voor meer informatie over het beveiligen van uw account en de stappen die u kunt ondernemen.

4.2.d. Uw account beveiligen en accountovername melden.

Webshop-Plaza stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw account veilig blijven en werkt ook samen met u om te vermijden dat uw account illegaal wordt gebruikt.

Gebruik deze volgende adviezen om uw account te beschermen in de volgende situaties:

a) U heeft gevoelige persoonlijke gegevens verstrekt in een antwoord op een hoax of een phishing-bericht. Zie Frauduleuze e-mails (spoofberichten) melden en herkennen voor meer informatie.
b) U heeft het vermoeden dat iemand uw Webshop-Plaza-account heeft gestolen of probeert over te nemen. De volgende tekenen wijzen erop dat uw account is overgenomen of door iemand anders wordt gebruikt: u ziet aanbiedingen of biedingen met uw account die niet van u zijn of u merkt dat een onbekende uw wachtwoord heeft gewijzigd. Vraag eerst aan familieleden en anderen die van uw account mogen gebruikmaken, of zij geen wijzigingen hebben aangebracht.

Verdere stappen.

Ga naar Webshop-Plaza en probeer in te loggen op uw account.

Als u niet kunt inloggen of als u extra hulp nodig heeft, neem dan per e-mail contact met ons op via klantenservice@GianniDonCarlo.com deze kunnen u zeker verder helpen. Als blijkt dat er met uw account is geknoeid, zal Webshop-Plaza u helpen uw account te beveiligen. We sturen u een verzoek om uw wachtwoord te wijzigen, maar om veiligheidsredenen verstrekken we u uw wachtwoord niet. Voor u eigen veiligheid kunnen we uw account tijdelijk blokkeren. Webshop-Plaza kan ook helpen bij het verwijderen van niet-geautoriseerde, frauduleuze aanbiedingen.

U kunt erop vertrouwen dat een van onze afdelingen samenwerkt met politie, justitie en overheden. We kunnen echter geen details verstrekken over de maatregelen die we treffen. Dit is ter beveiliging van alle Webshop-Plaza-gebruikers.

Na melding volgt onderzoek.

Nadat we uw melding hebben ontvangen, onderzoeken we de vermoedelijke overtreding. Disciplinaire maatregelen kunnen bestaan uit een formele waarschuwing of schorsing van een gebruikersaccount voor bepaalde of onbepaalde tijd. Als een klacht niet onomstotelijk kan worden bewezen, onderneemt Webshop-Plaza mogelijk geen actie. Met het oog op privacy doet Webshop-Plaza geen mededelingen over het resultaat van het onderzoek. Webshop-Plaza-leden moeten altijd geldige en volledige contactgegevens opgeven. Een postbus opgeven als contactadres is niet toegestaan.

Valse, onjuiste of ontbrekende contactgegevens.

Op Webshop-Plaza is het niet toegestaan om uw naam, adres en/of uw telefoonnummer te vervalsen of weg te laten als u zich inschrijft om onze Site te kunnen gebruiken. Tevens is het verboden om fax- of afgesloten nummers als uw telefoonnummer te gebruiken.

Als u een Webshop-Plaza-lid tegenkomt waarvan u denkt dat deze valse contactgegevens in zijn of haar account heeft opgegeven, meld deze overtredingen dan via een e-mail te verzenden naar: klantenservice@GianniDonCarlo.com.

Disciplinaire maatregelen met betrekking tot valse of ontbrekende contactgegevens kunnen leiden tot de permanente schorsing van een gebruikersaccount, een tijdelijke schorsing of een formele waarschuwing. Webshop-Plaza zal de omstandigheden van een vermeende overtreding en het handelsverleden van de gebruiker in beschouwing nemen voordat er actie wordt ondernomen.

Als dit beleid wordt overtreden, kan Webshop-Plaza onder andere de volgende maatregelen treffen:

a) Uw aanbieding wordt beëindigd.
b) Uw accountprivileges worden beperkt.
c) Uw account wordt geschorst.
d) De verkoper krijgt de Webshop-Plaza-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

4.3. Contactgegevens van een andere gebruiker waar dan ook online publiceren.

Voor de veiligheid van iedereen mogen leden nooit de contact gegevens van andere leden publiceren in een online publiek gebied.

Als dit gebeurt, is dit een schending van het Webshop-Plaza-beleid. Als u ons een dergelijk voorval wilt melden, vergeet dan niet een kopie van het e-mailbericht inclusief de onderwerp regel bij te voegen.

4.4. Ongeldige of niet-bestaande e-mailadressen.

Op Webshop-Plaza dient uw account altijd geassocieerd te zijn met een geldig e-mailadres zodat wij en andere Webshop-Plaza-leden contact met u kunnen opnemen. Een e-mailadres wordt ongeldig verklaard als een e-mail naar dat adres herhaaldelijk terugkomt. Dit houdt in het algemeen in dat de zender van het bericht een foutmelding ontvangt welke aangeeft dat het e-mailadres of de mailbox onbekend of ongeldig is. Als u dit wilt melden, voeg dan het foutbericht bij in uw e-mail en verzend deze naar: klantenservice@GianniDonCarlo.com.

Disciplinaire maatregelen met betrekking tot ongeldige of niet-bestaande e-mailadressen kunnen leiden tot de permanente schorsing van een gebruikersaccount, een tijdelijke schorsing of een formele waarschuwing. Webshop-Plaza zal de omstandigheden van een vermeende overtreding en het handelsverleden van de gebruiker in beschouwing nemen voordat er actie wordt ondernomen. Elk Webshop-Plaza-lid moet beschikken over een geldig e-mailadres.

4.5. Beleid voor minderjarige gebruikers.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om een Webshop-Plaza-lid te zijn. Iemand die jonger is dan 18 jaar mag het account van een volwassene gebruiken met toestemming van deze persoon. De eigenaar van het account is echter verantwoordelijk voor alles wat met die account wordt gedaan. Zorg ervoor dat u deze regels naleeft. Is dit niet het geval, dan kunnen er acties tegen u worden ondernomen, waaronder beperking van uw koop- en verkoopprivileges en schorsing van uw account.

Als u denkt dat een ander lid jonger dan 18 jaar oud is, moet u dit aan ons melden. Zorg dat u relevante informatie bijvoegt over waarom u denkt dat het betreffende lid minderjarig is. Als u een e-mail van het betreffende lid heeft, voeg dan een kopie ervan bij.

Wanneer Webshop-Plaza-leden ermee instemmen om objecten te kopen of te verkopen, gaan ze een contract met elkaar aan. In de meeste landen moet u ten minste 18 jaar oud zijn om een contract aan te kunnen gaan.

4.6. Gebruikersnamen.

U mag zelf een gebruikersnaam kiezen, maar u moet u wel houden aan het Webshop-Plaza beleid.

Een gebruikersnaam is een unieke naam waaronder leden op Webshop-Plaza bekend staan. Bij inschrijving moeten leden een gebruikersnaam kiezen die ze gemakkelijk kunnen onthouden. Gebruikersnamen mogen niet obsceen, godslasterlijk of in strijd met het Webshop-Plaza-beleid zijn. Gebruikersnamen mogen ook geen e-mailadres of webadres (URL) of een aanduiding van een e-mail- of webadres bevatten.

Als u dit beleid overtreedt, kan Webshop-Plaza onder andere de volgende maatregelen treffen:

a) Uw aanbieding wordt beëindigd.
b) Uw accountprivileges worden beperkt.
c) Uw account wordt geschorst.
d) U krijgt de Webshop-Plaza-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

Meld een gebruikersnaam die mogelijk ongepast is.

 1. Regels voor verkopers.

Door het beleid van Webshop-Plaza kan een veiligere, eerlijkere en plezierigere handelservaring voor alle Webshop-Plaza-leden worden gecreëerd. Alle verkopers dienen zelf ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van het Webshop-Plaza-verkoopbeleid en de toepasselijke wetgeving en voorschriften, zoals is beschreven in de gebruikersovereenkomst.

Het is raadzaam vertrouwd te raken met het verkoopbeleid van Webshop-Plaza voordat u een object aanbiedt. Hierdoor voorkomt u dat u onbedoeld de regels overtreedt. Het verkoopbeleid van Webshop-Plaza wordt bovendien geregeld bijgewerkt met nieuwe ontwikkelingen, dus het is belangrijk dat u het beleid regelmatig controleert.

Zorg ervoor dat u deze regels naleeft. Als u dit beleid niet volgt, wordt u mogelijk aan sancties onderworpen, waaronder beperking van uw koop- en verkoopprivileges en schorsing van uw account.

Al deze beleidsregels kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen zijn van kracht wanneer wij ze op de Sites plaatsen. Wanneer u bepaalde services op de Sites gebruikt, bent u onderworpen aan het beleid of de regels die van toepassing zijn op de services waarvan u via deze Sites gebruik maakt en die van tijd tot tijd op deze Sites worden gewijzigd.