Gebruiksvoorwaarden van GDC-Plaza

 1. Inleiding.

Door gebruik te maken van de services op de website van GDC-Plaza een onderdeel van de Webshop-Plaza Group (hierna aangeduid als “Webshop-Plaza”) en andere verwante websites van deze zoals;

www.DecoPlaza.eu
www.GDCKarting.com
www.GDC-Racing.com
www.GianniDonCarlo.com
www.GianniDonCarlo.nl
www.HorsesportPlaza.com
www.HorsesportPlaza.nl
www.KartPlaats.nl
www.MotorsportPlaza.com
www.MotorsportPlaza.nl
www.Motorsport-Plaza.com
www.Motorsport-Plaza.nl
www.RacesportPlaza.com
www.RacesportPlaza.nl
www.Racesport-Plaza.com
www.Racesport-Plaza.nl
www.ShowroomPlaza.com
www.Showroom-Plaza.com
www.Webshop-Plaza.com

(hierna aangeduid als “de Sites”) waarop deze overeenkomst wordt weergegeven, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van Webshop-Plaza, inclusief de voorwaarden die via een hyperlink beschikbaar zijn, evenals de algemene regels van de websites van dochterondernemingen van Webshop-Plaza.

Het gebruik van Sites van Webshop-Plaza.

Wanneer u gebruik maakt van de Sites van Webshop-Plaza, is het volgende niet toegestaan:

1)     De objecten en hun inhoud in verkeerde rubrieken of gedeeltes van onze Sites en services te plaatsen;

2)     De wetten, rechten van derden, of ons beleid, zoals het beleid voor Verboden en beperkte objecten te schenden;

3)     Gebruik te maken van onze Sites en services als u geen wettelijk bindende contracten mag aangaan, jonger bent dan 18 jaar, of tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst wegens misbruik van onze Sites;

4)     Niet betalen voor objecten die u heeft gekocht, tenzij de verkoper wezenlijke wijzigingen heeft aangebracht in de objectbeschrijving, er een duidelijke typefout is gemaakt, of dat u de identiteit van de verkoper niet kunt verifiëren;

5)     Objecten die bij u zijn gekocht niet levert, tenzij de koper zich niet houdt aan de vastgelegde voorwaarden, of dat u de identiteit van de koper niet kunt verifiëren;

6)     De prijs van een object te manipuleren of aanbiedingen van andere gebruikers te belemmeren;

7)     Onze kostenstructuur, het factureringsproces of kosten verschuldigd aan Webshop-Plaza te omzeilen of te manipuleren;

8)     Valse, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke of smadelijke inhoud op de Sites te plaatsen of persoonlijke gegevens op de Sites te zetten;

9)     Uw Webshop-Plaza-account en gebruikersnaam zonder onze toestemming over te dragen aan een andere partij;

– geen veiligheidsmaatregelen te treffen om uw wachtwoord te beschermen;

– gebruik te maken van de Sites met de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders, of iemand anders toe te staan (rechtstreeks of onrechtstreeks) uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken;

10)   Spam, kettingbrieven of piramidespelen te versturen of op de Sites te plaatsen;

11)   Virussen of andere technologieën te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de Sites of aan de belangen of eigendom van onze site-gebruikers;

12)   Inhoud van de Sites en auteursrechten en handelsmerken van de Sites te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden;

13)   Informatie over gebruikers te verkrijgen of te verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

 1. Misbruik en melding.

Webshop-Plaza en de Gemeenschap werken samen om onze Sites en services zo goed mogelijk te laten werken, en om de Gemeenschap veilig te houden. We vragen u problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen van het beleid aan ons te melden.

Het WSP Copyright een onderdeel van Webshop-Plaza moet ervoor zorgen dat aangeboden objecten geen inbreuk maken op auteursrechten, merkenrechten, patenten, logo’s, of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Als u meent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, kunt u dit melden middels een e-mail te verzenden naar WSPcopyright@GianniDonCarlo.com, zodat wij dit nader kunnen onderzoeken.

Onverminderd andere maatregelen die we kunnen nemen, behouden we ons het recht voor onze services en uw gebruikersaccounts te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot onze website te weigeren, het plaatsen van gehoste inhoud te vertragen of inhoud te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om gebruikers van onze Sites te weren wanneer wij menen dat zij de oorzaak zijn of kunnen zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden, of indien zij niet volgens de letter en de geest van ons beleid handelen. Wij behouden ons tevens het recht voor om niet-bevestigde accounts of accounts die reeds lange tijd inactief zijn, te annuleren.

De doelstelling van Webshop-Plaza is het beschikbaar stellen van een Europese online handelsplaats waar vrijwel iedereen nagenoeg objecten kan verhandelen, waardoor nieuwe economische mogelijkheden ontstaan waar dan ook in Europa.

Hoewel Webshop-Plaza dit unieke platform voor online-handel heeft gecreëerd, is het onze Gemeenschap van vele gebruikers die deze dynamische en solide handelsomgeving vorm geven en zelf uitbouwen. Wanneer deze grote Gemeenschap van gebruikers via Webshop-Plaza onderling zaken kopen of verkopen, wordt ze geleid door vijf essentiële waarden. Webshop-Plaza is een Gemeenschap die streeft naar open en eerlijke communicatie tussen alle leden.

Onze Gemeenschap is gebaseerd op vijf fundamentele waarden

 • Webshop-Plaza gelooft dat mensen in principe goed zijn.
 • Webshop-Plaza gelooft dat iedereen iets heeft bij te dragen.
 • Webshop-Plaza gelooft dat een eerlijke, open omgeving het beste in mensen naar boven haalt.
 • Webshop-Plaza erkent en respecteert iedereen als uniek individu.
 • Webshop-Plaza vraagt u om anderen te behandelen zoals u zelf wilt worden behandeld.

In het kader van onze opdracht willen we de intellectuele eigendomsrechten van rechthebbenden helpen beschermen en wensen we voor onze gebruikers een veilige en aangename handelsplaats te creëren.

Daarom heeft Webshop-Plaza het WSP Copyright programma ontwikkeld, waarmee rechthebbenden aanbiedingen kunnen melden die een inbreuk maken op hun rechten. Iedere persoon of onderneming die intellectuele eigendomsrechten bezit (zoals auteursrecht, handelsmerk of patent) waarop een inbreuk wordt gemaakt door een item dat door iemand op Webshop-Plaza wordt aangeboden, kan dit gratis melden via het gratis WSP Copyright programma.

Daarnaast geloven wij ook dat door het verstrekken van informatie en richtlijnen aan onze Gemeenschap van gebruikers, iedereen kan bijdragen tot het creëren van een veilige en betrouwbare handelsplaats, waar iedereen succes kan vinden.

 1. © Copyright.

Alle merken, auteursrechten, patenten, logo’s, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de websites van Webshop-Plaza behoren te allen tijde aan Webshop-Plaza, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. De namen:

www.DecoPlaza.eu
www.GDCKarting.com
www.GDC-Racing.com
www.GianniDonCarlo.com
www.GianniDonCarlo.nl
www.HorsesportPlaza.com
www.HorsesportPlaza.nl
www.KartPlaats.nl
www.MotorsportPlaza.com
www.MotorsportPlaza.nl
www.Motorsport-Plaza.com
www.Motorsport-Plaza.nl
www.RacesportPlaza.com
www.RacesportPlaza.nl
www.Racesport-Plaza.com
www.Racesport-Plaza.nl
www.ShowroomPlaza.com
www.Showroom-Plaza.com
www.Webshop-Plaza.com

en bijbehorende logo’s zijn geregistreerde handelsmerken waar copyright op rust. Alle andere productnamen, bedrijfsnamen en logo’s zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

De inhoud van deze websites mogen uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de websites van Webshop-Plaza is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Webshop-Plaza is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Webshop-Plaza wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (tekst-, muziek-, video- of foto-) afbeeldingen, logo’s, of ander materiaal zichtbaar op de websites van Webshop-Plaza. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de websites van Webshop-Plaza op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de websites van Webshop-Plaza aan te passen en of te wijzigen.

Webshop-Plaza heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie op deze website te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, er naar het uitsluitend oordeel van Webshop-Plaza, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Webshop-Plaza heeft tevens het recht om -tenzij anders overeengekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor alle (tekst-, muziek-, video- of foto-) afbeeldingen, logo’s, of ander materiaal.

 1. Kosten & services.

U kunt zich gratis inschrijven op de Sites en ook het aankopen van aangeboden objecten is gratis. Wij rekenen echter kosten aan voor het gebruik van andere services, zoals het te koop aanbieden van objecten. Wanneer u een object aanbiedt of gebruikmaakt van een service waaraan kosten zijn verbonden, heeft u altijd de mogelijkheid om deze kosten te controleren en te aanvaarden. De toepasselijke kosten vindt u hieronder (welke wij te allen tijde kunnen wijzigen). Wijzigingen aan ons kostenbeleid treden in werking nadat we u minstens twee weken van tevoren hebben verwittigd via publicatie op de Webshop-Plaza-Sites. Wij kunnen ervoor kiezen om de kosten van onze services tijdelijk te wijzigingen in het kader van promoties (bijvoorbeeld dagen waarop advertenties gratis kunnen worden geplaatst) of van nieuwe services. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik vermeld in de voorwaarden van de tijdelijke promotie of van de nieuwe service.

Adverteren bij Webshop-Plaza biedt u de mogelijkheid om op een makkelijke manier online uw object te verkopen.

Webshop-Plaza heeft de volgende advertentiepakketten samengesteld:

Advertentie prijslijst:

  1 credit = 1 advertentie plaatsen incl. mogelijkheid tot plaatsing van 5 foto’s per advertentie     € 3,50 excl. B.T.W.
10 credits = 10 advertenties plaatsen incl. mogelijkheid tot plaatsing van 5 foto’s per advertentie     € 25,00 excl. B.T.W.
25 credits = 25 advertenties plaatsen incl. mogelijkheid tot plaatsing van 5 foto’s per advertentie     € 50,00 excl. B.T.W.
50 credits = 50 advertenties plaatsen incl. mogelijkheid tot plaatsing van 5 foto’s per advertentie     € 75,00 excl. B.T.W.
100 credits = 100 advertenties plaatsen incl. mogelijkheid tot plaatsing van 5 foto’s per advertentie   € 125,00 excl. B.T.W.
250 credits = 250 advertenties plaatsen incl. mogelijkheid tot plaatsing van 5 foto’s per advertentie   € 250,00 excl. B.T.W.

 

Banner prijslijst:

Full Banner Home Page 555 x 110  * € 250,00 per maand * gratis incl. 50 credits
Full Banner Product Page 555 x 110  * € 125,00 per maand * gratis incl. 25 credits
Skyscraper Product Page 120 x 600  * € 125,00 per maand * gratis incl. 25 credits
Vertical Banner Product Page 120 x 240  * €   75,00 per maand * gratis incl. 10 credits
Button 1 Product Page 120 x   90  * €   50,00 per maand * gratis incl.   5 credits
Button 2 Product Page 120 x   60  * €   25,00 per maand * gratis incl.   2 credits

Prijzen voor de banners zijn per kalender maand en exclusief de B.T.W. Ontwerp van de banner dient door de adverteerder te worden aangeleverd. Prijzen voor de advertenties gelden onbeperkt totdat het geadverteerde object verkocht is.

Tenzij anders bepaald, worden alle kosten aangegeven in euro’s (€). U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten en toepasselijke belastingen die betrekking hebben op onze Sites en services, via een geldige betalingsmethode. Als uw betalingsmethode mislukt of uw betaling achterstallig is, kunnen wij kosten in rekenen brengen voor het gebruik van andere incassomechanismen. Dit houdt onder meer ook in dat wij andere betaalinstrumenten kunnen debiteren en dat wij de kosten van het inschakelen van incassobureaus en juridisch adviseurs kunnen aanrekenen. Dit betekent dat u uw kosten moet betalen plus de redelijke kosten van de inningmethode die wij hebben gemaakt om het verschuldigde bedrag te innen.

 1. B.T.W.

B.T.W. is een belasting over de toegevoegde waarde van services, zoals de services die Webshop-Plaza levert. B.T.W. is verplicht volgens de Europese wetgeving. B.T.W. is van toepassing op personen die wonen, een permanent adres hebben of zijn gevestigd in de Europese Unie.

De B.T.W. wordt opgeteld bij de nettoprijs van de desbetreffende Webshop-Plaza service (dus de basisprijs van deze service). De totaalprijs voor de services (nettobedrag + B.T.W.) wordt de brutoprijs of het brutobedrag genoemd.

Het B.T.W.-tarief varieert afhankelijk van het land waar u woont, een permanent adres heeft of bent gevestigd. Het basisonderscheid is als volgt:

1) U bevindt zich in Nederland. Webshop-Plaza berekent het Nederlandse B.T.W.-tarief van 21% indien van toepassing, voor mensen die verblijven, een permanent woonadres hebben, of gevestigd zijn in de Europese Unie. Er wordt geen B.T.W. in rekening gebracht indien u in een land buiten de Europese Unie woont.

2) U bevindt zich in een andere EU-lidstaat. Webshop-Plaza berekent het Nederlandse B.T.W.-tarief van 21% indien van toepassing, voor mensen die verblijven, een permanent woonadres hebben, of gevestigd zijn in de Europese Unie. Er wordt geen B.T.W. in rekening gebracht indien u in een land buiten de Europese Unie woont.

3) U bevindt zich buiten de EU. Als vuistregel zijn verkopers die wonen, een permanent adres hebben of zijn gevestigd in een land buiten de Europese Unie, zoals Australië of de Verenigde Staten, niet B.T.W. plichtig in de Europese Unie. Daarom berekent Webshop-Plaza geen B.T.W. over de kosten van deze verkopers. Zodoende worden soms afwijkende bedragen op uw verkoopformulier, uw rekeningoverzicht in uw winkelwagentje van Webshop-Plaza en uw factuur weergegeven. Deze bedragen zijn mogelijk afgeronde kosten exclusief B.T.W.

 1. Uw B.T.W. nummer toevoegen.

Als u een bedrijf heeft buiten Nederland en de belastingdienst u een B.T.W.-nummer heeft toegewezen, kunt u zich mogelijk inschrijven als bedrijf dat niet door Webshop-Plaza wordt belast met B.T.W.

Als u beschikt over een B.T.W.-nummer en uw account alleen zakelijk gebruikt, moet u zich inschrijven als een zakelijke gebruiker.

Zodra u ingeschreven bent als zakelijke gebruiker, kunt u zich mogelijk inschrijven als bedrijf dat niet door Webshop-Plaza wordt belast met B.T.W. Indien wij dit formulier NIET ontvangen, is Webshop-Plaza verplicht u de facturen inclusief de B.T.W. toe te sturen. U kunt de B.T.W. dan niet terugvorderen van de autoriteiten. Heeft u een Webshop-Plaza-factuur ontvangen inclusief B.T.W. Neem dan contact met ons op zodat wij u een aangepaste factuur kunnen sturen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u een juist adres opgeeft bij inschrijving, vooral uw landaanduiding. Als uw adres is gewijzigd, pas dan uw inschrijvingsgegevens aan.

Informatie voor bedrijven die niet door Webshop-Plaza worden belast met de B.T.W.

Als u een bedrijf heeft en een B.T.W.-nummer heeft ontvangen van de belastingdienst, kunt u zich mogelijk op Webshop-Plaza inschrijven als bedrijf met de status Niet belast met B.T.W. om facturen te ontvangen waar geen B.T.W. in rekening wordt gebracht.

Dit laat onverlet dat u zelf, uw klanten nog wel B.T.W. in rekening moet brengen overeenkomstig de geldende wetten en reglementen. Op dit punt verandert niets.

U komt pas in aanmerking voor de status Niet Belast met B.T.W. als de belastingdienst u een officieel B.T.W.-nummer heeft toegewezen dat van toepassing is op transacties tussen uw bedrijf en bedrijven in andere EU-landen.

Webshop-Plaza accepteert geldige B.T.W.-nummers die voldoen aan onderstaande verificatienormen. Dergelijke nummers beginnen met een specifieke landcode, gevolgd door een aantal alfanumerieke tekens. Onderstaand schema bevat de indeling van B.T.W.-nummers.

Als de belastingdienst u nog geen B.T.W.-nummer heeft toegewezen dat voldoet aan deze voorwaarden, terwijl u wel recht heeft op B.T.W.-vrijstelling volgens de geldende wetten en reglementen, neem dan contact op met het belastingkantoor om een B.T.W.-nummer aan te vragen.

Let op: Alle letters in het B.T.W.-nummer moeten ingevoerd worden als hoofdletter. Dit is noodzakelijk om de procedure goed te kunnen doorlopen.

Indeling van B.T.W.-nummers.

Land Landcode      Nummer
België BE      + 9 of 10 cijfers
Bulgarije BG      + 9 of 10 cijfers
Cyprus CY      + 9 cijfers / tekens
Denemarken DK      + 8 cijfers
Duitsland DE      + 9 cijfers
Estland EE      + 9 cijfers / tekens
Finland FI      + 8 cijfers
Frankrijk FR      + 11 cijfers
Griekenland / Heleens GR      + 9 cijfers
Hongarije HU      + 8 cijfers / tekens
Ierland IE      + 8 tekens
Italië IT      + 11 cijfers
Letland LV      + 11 cijfers / tekens
Litouwen LT      + 9 of 12 cijfers / tekens
Luxemburg LU      + 8 cijfers
Malta MT      + 8 cijfers / tekens
Nederland NL      + 9 cijfers + tekens + 2 cijfers
Oostenrijk AT      + U + 8 cijfers
Polen PL      + 10 cijfers / tekens
Portugal PT      + 9 cijfers
Roemenië RO      + 10 cijfers
Slovenië SI      + 8 cijfers / tekens
Slowakije SK      + 9 of 10 cijfers / tekens
Spanje ES      + 9 cijfers en tekens
Tsjechië CZ      + 8, 9 of 10 cijfers / tekens
Verenigd Koninkrijk GB      + 9 cijfers of + 9 + 3 cijfers of + 2 tekens + 3 cijfers
Zweden SE      + 12 cijfers

Eventueel kunt u ook een schriftelijke verklaring bij de belastingdienst opvragen waaruit blijkt dat u als ondernemer B.T.W. plichtig bent. Dergelijke verklaringen worden meestal verstrekt aan ondernemers die economische transacties binnen de EU uitvoeren. Nadat u een dergelijke verklaring heeft ontvangen, kunt u een e-mail verzenden naar Accountancy@GianniDonCarlo.com voor instructies hoe u deze verklaring naar Webshop-Plaza kunt sturen om niet door Webshop-Plaza met B.T.W. belast te worden.

U komt pas in aanmerking voor deze vrijstelling als u akkoord gaat met het volgende:

1)     De Webshop-Plaza account waarvoor u het B.T.W.-nummer indient, komt in aanmerking om niet door Webshop-Plaza belast te worden met B.T.W. onder de geldende wetten en reglementen.

2)     Alle transacties op uw Webshop-Plaza account zijn zakelijk en komen in aanmerking om niet door Webshop-Plaza belast te worden met B.T.W. onder de geldende wetten en reglementen.

Ondanks het feit dat geen B.T.W. wordt berekend, blijft u zelf wel verantwoordelijk om tijdens de periodieke B.T.W.-opgave te bepalen of u B.T.W. moet aangeven.

Kijkt u ook even op de B.T.W. veranderingen die zijn ingevoerd vanaf 1 januari 2015.

 1. B.T.W. informatie.

Alle informatie die samenhangt met deze aanvraag om niet belast te worden met B.T.W. door Webshop-Plaza, zoals persoonlijke gegevens en het B.T.W.-nummer, wordt overgedragen naar, opgeslagen in en verwerkt in Nederland en op andere plaatsen in overeenstemming met de voorwaarden in de gebruikersovereenkomst en het privacy-beleid van Webshop-Plaza. Webshop-Plaza behoudt zich het recht voor om bij u of overheidsinstellingen aanvullende informatie in te winnen over uw B.T.W.-status (dus EU-ondernemerschap voor B.T.W.-doeleinden), zoals wettelijk is toegestaan. Dergelijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden in de gebruikersovereenkomst en het privacy-beleid van Webshop-Plaza.

Als u goedgekeurd wordt om niet door Webshop-Plaza belast te worden met B.T.W., stuurt Webshop-Plaza u een factuur voor de nettoprijs van de services (zonder B.T.W.). Als de verwerking van een B.T.W.-vrijstelling langer duurt dan de transactieperiode, betaalt Webshop-Plaza het gefactureerde B.T.W.-bedrag terug op het moment dat de aanvraag wordt verwerkt.

Zorg ervoor dat uw inschrijvingsgegevens up-to-date zijn, vooral uw landaanduiding.

 1. Uw B.T.W.-nummer bijwerken bij Webshop-Plaza.

Als u uw B.T.W.-nummer moet bijwerken bij Webshop-Plaza, moet u eerst contact opnemen door een e-mail te versturen naar Accountancy@GianniDonCarlo.com om het oude nummer van uw account weg te laten halen. Zodra uw bestaande B.T.W.-nummer is verwijderd, kunt u het bijwerken door u opnieuw in te schrijven voor de status Niet belast met B.T.W.

Waarschuwing: als u onjuiste gegevens verstrekt om de betaling van B.T.W. te omzeilen, kan dit leiden tot boetes en juridische vervolging. Webshop-Plaza werkt samen met de overheid in gevallen waarbij iemand onjuiste gegevens heeft verstrekt om de betaling van B.T.W. te omzeilen.

 1. Uw B.T.W.-nummer verwijderen.

Als u niet langer in aanmerking komt voor vrijstelling van de B.T.W., verzend dan een e-mail naar Accountancy@GianniDonCarlo.com met vermelding “stoppen vrijstelling van de B.T.W.”

 1. Inhoud.

Wanneer u ons inhoud verstrekt, verleent u ons een niet-exclusief, Europees, eeuwigdurend (zolang de bescherming van kracht is), onherroepelijk, royalties-vrij en (op meerdere niveaus) sublicentieerbaar recht om de auteurs-, handelsmerk-, publiciteits-, en databaserechten (en alle andere rechten die nodig zijn om de inhoud te hosten) uit te oefenen, die u of anderen nu of later heeft met betrekking tot de inhoud, onder welke vorm ook.

Om het onze verkopers te vergemakkelijken, kunnen wij catalogi van stockfoto’s, beschrijvingen en productspecificaties van derden aanbieden. Hoewel wij er alles aan doen om informatie betrouwbaar te houden, kunnen wij niet garanderen dat de catalogi altijd nauwkeurig en up-to-date zijn. Als u ervoor kiest om de catalogusinhoud in uw aanbiedingen op te nemen, moet u ervoor zorgen dat uw aanbiedingen nauwkeurig zijn en geen misleidende informatie bevatten. U gaat ermee akkoord dat u onze aanbieders van catalogi niet verantwoordelijk stelt voor onnauwkeurigheden in hun catalogi. De catalogi bevatten mogelijk materialen die beschermd zijn door auteurs-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten. U mag de catalogi alleen gebruiken voor informatiedoeleinden en in verband met uw aanbiedingen op sites van Webshop-Plaza. U mag de inhoud van catalogi niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op iemands eigendomsrechten.

 1. Aansprakelijkheid.

U kunt Webshop-Plaza niet verantwoordelijk stellen voor inhoud van andere gebruikers, voor wat andere gebruikers wel of niet doen, of voor de objecten die ze aanbieden. U erkent dat we geen traditioneel veilinghuis zijn. De Site is een plaats waar iedereen vrijwel alles op motorsport gebied kan aanbieden, verkopen en kopen, op elk ogenblik, van overal en met een waaier aan verkoopvormen en plaatsen, zoals onder meer winkels, aanbiedingen tegen vaste prijs en veilingen. Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen kopers en verkopers. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden objecten, noch voor de echtheid of nauwkeurigheid van aanbiedingen, de vraag of de verkoper in de mogelijkheid is om objecten te verkopen, of de mogelijkheid van kopers om voor objecten te betalen. Ook kunnen wij niet garanderen dat een koper of verkoper een transactie daadwerkelijk voltooit.

We brengen het wettelijke eigendomsrecht van objecten niet over van de verkoper naar de koper. Koop- verkoopovereenkomsten worden rechtstreeks tussen koper en verkoper afgesloten. Verder kunnen wij geen continue of veilige toegang tot onze services garanderen. De werking van onze Sites en services kan verstoord worden door verschillende factoren waarop wij geen greep hebben. Bijgevolg sluiten wij – voor zover als wettelijk mogelijk – alle expliciete of impliciete garanties uit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld, klanten of goede naam, of voor elke andere specifieke, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met uw gebruik van onze Sites en services. In sommige rechtsgebieden mag de aansprakelijkheid slechts in beperkte mate worden uitgesloten of afgewezen. In voorkomend geval, sluiten wij garanties en aansprakelijkheid uit voor zover en in de mate dat wettelijk is toegestaan.

Ongeacht de vorige paragraaf, mocht uit een rechterlijke beslissing blijken dat wij op enigerlei wijze aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij, dan zal onze aansprakelijkheid jegens u of enige andere derde partij, beperkt zijn tot het hoogste van de volgende bedragen:

a)    de totale kosten die u aan ons betaald heeft in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of

b)    € 100,00 (zegge honderd euro)

 1. Vrijwaring.

Indien u een geschil heeft met een of meer gebruikers, vrijwaart u ons (en onze managers, directeuren, tussenpersonen, verbonden en geassocieerde ondernemingen, partners en werknemers) van en vergoed u ons voor elke gekende en ongekende vorm en soort van claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen of, er op welke manier dan ook verband mee houdt.

 1. Toegang en verstoring.

Onze Sites bevatten kopteksten waarmee robots kunnen worden geweerd. Vele gegevens op de Sites, waarvan Webshop-Plaza eigenaar is of het gebruiksrecht heeft verkregen van gebruikers of derden, worden real-time bijgewerkt. U gaat ermee akkoord geen gebruik te zullen maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde methodes om, voor welk doel ook, toegang te krijgen tot de Sites zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U gaat tevens akkoord met het volgende:

1)     U zult geen handelingen ondernemen die – volgens ons – onze infrastructuur op onredelijke wijze of niet naar verhouding belasten of kunnen belasten;

2)     U zult de inhoud van de Sites niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, verwerken, verspreiden, of openbaar maken (behalve ter informatie voor uzelf) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webshop-Plaza en de betreffende derde partij, indien van toepassing;

3)     U zult de goede werking van de Sites of handelingen die worden uitgevoerd op de Sites, niet verstoren of proberen te verstoren;

4)     U zult onze kopteksten voor de wering van robots of andere maatregelen die wij aanwenden om toegang tot de Sites te voorkomen of te beperken, niet omzeilen.

 1. Privacy.

Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Webshop-Plaza – de exclusieve eigenaar van de door u ingevulde persoonsgegevens – is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die Webshop-Plaza over U verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarom vindt de verwerking van persoonsgegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens plaats.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Webshop-Plaza, inschrijving K.v.K. te Rotterdam onder nummer 55.30.50.59.

Door een e-mail te versturen naar Persoonsgegevens@GianniDonCarlo.com kunt u altijd contact opnemen met Webshop-Plaza. Webshop-Plaza heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag onder nummer (in aanvraag). Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op www.cbpweb.nl.

 1. Nieuwsbrief & Mailing.

Wanneer u heeft aangegeven dat u graag geïnformeerd wordt door Webshop-Plaza ontvangt u nieuwsbrieven en/of mailing van sites van Webshop-Plaza.

 1. Uw Persoonsgegevens verstrekken is niet verplicht.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Webshop-Plaza is niet verplicht. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal Webshop-Plaza diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. U kunt Uw gegevens snel en makkelijk wijzigen door in te loggen op uw eigen account. Indien wenselijk kunt u zich ook geheel uitschrijven bij Webshop-Plaza. Uitschrijving heeft tot gevolg dat u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten.

 1. Soorten gegevens en doeleinden verwerking.

Webshop-Plaza kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Webshop-Plaza bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat Webshop-Plaza uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van Webshop-Plaza gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten op een van onze websites bestelt of u abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van Webshop-Plaza leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites.

Webshop-Plaza kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar groepsmaatschappijen. Daaronder worden alle groepsmaatschappijen van Webshop-Plaza begrepen. Uw gegevens kunnen door Webshop-Plaza worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van producten of diensten van Webshop-Plaza of haar groepsmaatschappijen. Dit doet Webshop-Plaza zodat zij u beter van dienst kan zijn en de inhoud van de websites nog beter op uw interesses kan afstemmen. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, kunt u dit melden door een e-mail te verzenden naar het volgende e-mail adres: Persoonsgegevens@GianniDonCarlo.com.

Webshop-Plaza verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1)     Voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

2)     Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;

3)     Als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Webshop-Plaza, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;

4)     Om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Webshop-Plaza op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Webshop-Plaza een profiel van u opstellen;

5)     Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

6)     Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

7)     Om te voldoen aan de op Webshop-Plaza rustende wet- en regelgeving;

8)     Webshop-Plaza bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

 1. Delen en bekend maken van Persoonsgegevens.

Zoals reeds eerder vermeld kan Webshop-Plaza persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van producten of diensten van Webshop-Plaza of haar groepsmaatschappijen. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens met Webshop-Plaza groepsmaatschappijen, kunt u dit melden door een e-mail te verzenden naar: Persoonsgegevens@GianniDonCarlo.com.

Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere ‘list rental’). We selecteren deze derden op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om uw aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Uitsluitend als u Webshop-Plaza daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan Webshop-Plaza uw elektronische gegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u, uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kunt u correspondentie richten aan: Webshop-Plaza, Postbus 28155, 3003KD, Rotterdam, Nederland onder vermelding van ‘privé persoonsgegevens’ of een e-mail verzenden naar Persoonsgegevens@GianniDonCarlo.com. Webshop-Plaza kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Webshop-Plaza te garanderen. Tevens zal Webshop-Plaza persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Webshop-Plaza aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Webshop-Plaza kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

 1. Beveiliging.

Uw gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server. Tevens gebruikt Webshop-Plaza te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 1. Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van Persoonsgegevens.

Webshop-Plaza wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Webshop-Plaza met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een e-mail verzenden naar: Persoonsgegevens@GianniDonCarlo.com of correspondentie richten aan: Webshop-Plaza, Postbus 28155, 3003KD Rotterdam, Nederland onder vermelding van ‘privé persoonsgegevens’.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u een e-mail verzenden naar Persoonsgegevens@GianniDonCarlo.com. of correspondentie richten aan: Webshop-Plaza, Postbus 28155, 3003KD, Rotterdam, Nederland onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat Webshop-Plaza zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Indien Webshop-Plaza niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens u verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Webshop-Plaza u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Webshop-Plaza schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u Webshop-Plaza de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Webshop-Plaza stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Webshop-Plaza het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet Webshop-Plaza verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van de websites van Webshop-Plaza u het recht om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u, uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n website heeft ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

 1. Cookies.

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kunnen websites van Webshop-Plaza u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Webshop-Plaza maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit.

Ook maakt Webshop-Plaza gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar geen website van Webshop-Plaza bezoekt. Tot slot maakt Webshop-Plaza gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren u surfgedrag op Webshop-Plaza websites gedurende maximaal tien dagen. Wanneer u voor de elfde dag contact maakt met een Webshop-Plaza website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na u laatste bezoek automatisch verwijderd.

Indien u niet wilt dat advertenties worden geoptimaliseerd, installeer dan om een ‘niet volgen cookie’ op uw computer te plaatsen. N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers, dient u deze handeling voor iedere computer te herhalen.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van Webshop-Plaza geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kan Webshop-Plaza persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van producten of diensten van Webshop-Plaza of haar groepsmaatschappijen, waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Webshop-Plaza geplaatste cookies.

U kan zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Webshop-Plaza u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren. Tevens kunt u, zich op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van Webshop-Plaza op Webshop-Plaza websites advertenties presenteren.

 1. Wijzigingen.

Webshop-Plaza behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd aan te passen. Webshop-Plaza raad u daarom aan om onze website regelmatig te bezoeken voor een update van ons privacy- cookiebeleid. Indien Webshop-Plaza wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookie beleid is het laatst gewijzigd op 01 juli 2016.

 1. Schadeloosstelling.

U verbindt zich ertoe ons en in voorkomende gevallen de onze groepsmaatschappijen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van de Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

 1. Geen agentschap.

Webshop-Plaza enerzijds en u als gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elk handelt alleen in eigen naam en voor eigen rekening. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.

 1. Kennisgevingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, dient u kennisgevingen per aangetekend schrijven te sturen aan Webshop-Plaza, Postbus 28155, 3003KD, Rotterdam, Nederland. Wij kunnen u geldige kennisgevingen sturen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij uw inschrijving. Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan 24 uur nadat de e-mail werd verzonden, tenzij de verzender ervan op de hoogte werd gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. Wij kunnen u eveneens wettelijke kennisgevingen via de post bezorgen op het adres dat bij de inschrijving werd verstrekt. In dergelijk geval zal de kennisgeving geacht worden te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.

 1. Geschillenbeslechting.

Als er een geschil ontstaat tussen u en Webshop-Plaza, streven we ernaar u een neutrale en kostenefficiënte manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Voordat er wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure, raden we u ten zeerste aan om eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen zodat we een oplossing kunnen vinden. Zendt hiervoor een e-mail naar Klantenservice@GianniDonCarlo.com, wij zullen een redelijke oplossingen zoeken om het geschil op te lossen via alternatieve procedures voor het oplossen van geschillen, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatieven voor procesvoering.

Tenzij elders expliciet anders werd bepaald, zal deze overeenkomst in elk opzicht beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Nederlands recht, met uitsluiting van de toepassing van de regels van internationaal privaatrecht. U stemt ermee in dat elke claim of elk geschil met Webshop-Plaza moet worden beslecht voor een rechtbank die gevestigd is in Rotterdam, Nederland, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

 1. Algemeen.

Indien een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig of on-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling niet meer van toepassing zijn, terwijl de resterende bepalingen van kracht blijven. Wij kunnen deze overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen mits naleving van de bepalingen aangaande kennisgevingen. Titels zijn alleen ter referentie bedoeld en beperken in geen geval de reikwijdte van het betreffende artikel van deze Gebruikersovereenkomst. Wanneer wij nalaten te handelen naar aanleiding van een schending door u of anderen, betekent dit niet dat wij ons recht verliezen te handelen naar aanleiding van volgende of gelijkaardige schendingen. Wij kunnen niet garanderen dat wij actie zullen ondernemen tegen alle schendingen van deze overeenkomst.

Wij kunnen deze overeenkomst te allen tijde aanpassen door de aangepaste voorwaarden op deze Site te plaatsen. Tenzij elders anders bepaald, worden alle aangepaste bepalingen 30 dagen nadat ze aanvankelijk zijn geplaatst automatisch van kracht. Wij houden u ook op de hoogte via ons berichtencentrum. Deze overeenkomst kan op geen enkele andere manier worden aangepast dan hiervoor beschreven, tenzij via een geschreven document dat zowel door u als door ons is ondertekend. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in ons beleid of in specifieke bepalingen of voorwaarden, kunt u de overeenkomst ten alle tijde beëindigen door u account te sluiten. In deze overeenkomst worden alle afspraken en overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst uiteengezet. De volgende onderdelen blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst gehandhaafd: Kosten, services en B.T.W. (kosten die je verschuldigd bent voor het gebruik van onze services), Vrijwaring, Inhoudslicentie, Aansprakelijkheid, Schadeloosstelling en Geschillenbeslechting, en alle andere bepalingen die redelijkerwijs deze Gebruikersovereenkomst dienen te overleven.